Навигационна пътека

Интересите на инвеститорите на първо място съгласно нови правила - 10/07/2012

Ръка с химикалка, насочена към борсова графика върху LCD екран © iStock

Инвеститори, които купуват финансови продукти, ще бъдат по-добре информирани и защитени съгласно предлагани нови мерки.

Както показа финансовата криза, ЕС трябва да затегне правилата за продажба на инвестиционни продукти – за да може инвеститорите да получават по-ясна информация и по-добри съвети.

В момента правилата изостават спрямо все по-сложните продукти, които се продават на обикновените инвеститори. С предложенията Комисията има за цел да накара продавачите на инвестиционни продукти да поставят интересите на своите клиенти на първо място.

Запълване на липсата на информация

Съгласно предложението за стандартен информационен документ DeutschEnglish инвестиционните съветници ще бъдат задължени да предоставят на инвеститорите определена основна информация за всеки продукт. С помощта на документа инвеститорите ще могат:

  • да получават най-важната информация, необходима за вземането на информирано решение;
  • да разбират дори сложни инвестиционни продукти;
  • да сравняват рисковете и цените на различни продукти, за да могат да избират най-подходящите за тях продукти.

По-добра защита при покупка на застрахователни продукти

Настоящите правила за застрахователните продукти не се прилагат последователно от страните в ЕС и не са достатъчно подробни, за да могат да осигуряват достатъчна защита. Някои продажби въобще не са обхванати от тези правила.

Комисията предлага да се въведат общи стандарти за всички продажби на застрахователни продукти DeutschEnglishfrançais без значение дали се извършват пряко или чрез брокер. Благодарение на правилата потребителите ще получават подходящи съвети и информация относно комисионната на продавача и други такси.

По-ясни правила за взаимните фондове

Около 75 % от всички колективни инвестиции на малки инвеститори се падат на ПКИПЦК – европейски взаимни фондове DeutschEnglishfrançais . За да се защитят инвеститорите, активите на ПКИПКЦ се държат от отделна компания, известна като депозитар, която също така следи дали управителят на фонда спазва правилата.

С предложените мерки ще се създадат по-ясни и уеднаквени в по-голяма степен правила за ПКИПКЦ DeutschEnglishfrançais , включващи:

  • задълженията и отговорностите на депозитарите;
  • политиката за заплати – за да се гарантира, че тя не води до прекомерно поемане на рискове и че е тясно свързана с дългосрочните интереси на инвеститорите и с целите на фонда;
  • административни наказания когато ПКИПКЦ, техните управители или депозитари нарушават законите на ЕС – наказания, които са достатъчно строги, за да направят нарушаването на закона неизгодно.

По-строгите правила ще допълнят останалите мерки на ЕС за защита на инвеститорите. Сред тях са мерки за достъп на инвеститорите до обезщетение, когато нещата се объркат, и за подобряване на финансовата грамотност.

Повече за финансовите услуги в ЕС Deutsch (de) English (en) français (fr)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки