Sökväg

Fler tjänster över gränserna för jobb och tillväxt - 12/06/2012

Människor från olika yrken går genom väggar med EU-stjärnor © EU

Ett nytt åtgärdspaket ska förbättra konsumenternas tillgång till tjänster från andra EU-länder för att skapa fler jobb och högre tillväxt.

Den inre marknaden är en av EU:s hörnstenar – den stimulerar tillväxt och sysselsättning genom att garantera fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital i hela EU.

Men den inre marknaden har ännu inte utnyttjats fullt ut. Vissa länder har inte infört inremarknadslagstiftningen korrekt, andra har inte minskat byråkratin tillräckligt.

Det gäller också tjänstesektorn där EU-rätten reglerar en rad verksamheter, till exempel företagstjänster, fastighetsbranschen, grossist- och detaljhandeln, byggbranschen och nöjesbranschen.

En studie English (en) visar att EU:s BNP kan växa med ytterligare 2,6 procent de kommande tio åren om alla länder tillämpade reglerna för tjänsteleverantörer på den inre marknaden. Byråkratin kan dessutom minskas med en tredjedel, vilket skulle spara ca 40 miljarder euro.

Därför lägger kommissionen fram ett åtgärdspaket English för att förverkliga tjänstemarknadens potential och hjälpa konsumenterna att köpa tjänster från andra EU-länder.

Man uppmanar länderna att verkligen tillämpa alla regler, särskilt i viktiga branscher som företagstjänster, byggbranschen, turistnäringen och detaljhandeln. Länderna måste också ta bort alla diskriminerande krav som är förbjudna enligt EU-rätten.

Det finns exempelvis fortfarande nationella begränsningar och skyldigheter för detaljister att göra dyra tester för att visa att det verkligen finns en efterfrågan på deras tjänster. Andra hinder är skillnader mellan EU-länderna när det gäller att erkänna yrkeskvalifikationer och examina från andra EU-länder.

Kommissionen vill också skärpa tillsynen av de länder som fortsätter att bryta mot lagen. Man vill även samarbeta med länderna om att öppna upp branscher där det går att göra ekonomiska vinster.

Andra åtgärder gäller försäkringsbolagen som man vill ska försäkra tjänsteleverantörer som arbetar över gränserna. Dessutom ska konsumenter som vill köpa tjänster över gränserna få mer stöd.

Vad händer nu?

Kommissionen tänker varje år ge ut en rapport med rekommendationer till länderna om deras arbete med att få fart på tillväxten på tjänstemarknaden.

Rapporten ska ingå i den europeiska planeringsterminen. Det är en årligen återkommande sexmånadersprocess där EU-länderna samråder med varandra innan de fastställer sina budgetar och den ekonomiska politiken på hemmaplan.

Läs mer om EU:s inre tjänstemarknad Deutsch (de) English (en) français (fr)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar