Navigačný riadok

Maximalizácia výhod jednotného trhu - 12/06/2012

Pracovníci prechádzajúci stenami s hviezdami EÚ © EÚ

Balík opatrení, ktoré by zlepšili prístup spotrebiteľov k službám v iných krajinách EÚ, podporili rast a zamestnanosť.

Jednotný trh je základným kameňom EÚ, stimuluje rast a zamestnanosť a podporuje voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu na území celej EÚ.

Jeho potenciál však nie je úplne využitý. Niektoré krajiny napríklad neuplatnili správne spoločné pravidlá, resp. v nedostatočnej miere znížili administratívnu záťaž.

Platí to aj v oblasti služieb, v ktorej právne predpisy zastrešujú širokú škálu činností vrátane podnikateľských, realitných, veľkoobchodných a maloobchodných služieb, stavebníctva a odvetvia zábavného priemyslu.

Z výsledkov analýzy English (en) vyplýva, že ak by všetky krajiny v plnej miere uplatnili pravidlá jednotného trhu týkajúce sa poskytovateľov služieb, HDP Únie by počas nasledujúcich rokov vzrástol o ďalších 2,6 %. Byrokracia by sa znížila o jednu tretinu, čím by sa usporilo približne 40 miliárd EUR.

Balíček opatrení English navrhnutý Komisiou má podporiť dosiahnutie týchto cieľom a pomôcť spotrebiteľom získať prístup k službám poskytovaným z iných krajín.

Komisia zároveň členské štáty, aby plne uplatňovali pravidlá jednotného trhu, a to najmä v takých kľúčových oblastiach, ako sú napríklad podnikanie, stavebníctvo, cestovný ruch a maloobchodné služby. Takisto by mali odstrániť všetky diskriminačné požiadavky, pretože sú protizákonné.

Ide napríklad o vnútroštátne pravidlá, podľa ktorých musia zahraniční predajcovia vykonávať nákladné štúdie na preukázanie toho, že existuje dopyt po ich službách. Ďalšie prekážky zahŕňajú rozdiely v rámci EÚ pri uznávaní odborných kvalifikácií a diplomov vydaných v iných krajinách EÚ.

Komisia súčasne zintenzívni využívanie nápravných nástrojov v prípade krajín, ktoré naďalej porušujú právne predpisy, a bude spolupracovať s vládami na otvorení oblastí, v ktorých sa dá dosiahnuť dodatočný hospodársky prínos.

Medzi ďalšie činnosti patrí podnecovanie poisťovní, aby poskytovali primerané poistné krytie pre cezhraničných poskytovateľov služieb, a ďalšia pomoc spotrebiteľom, ktorí chcú nakupovať služby v inej krajine EÚ.

Ďalšie kroky

Komisia plánuje vydávať výročné hlásenia obsahujúce individuálne opatrenia pre krajiny, ktoré sú potrebné na stimuláciu rastu trhu so službami.

Tieto hlásenia by sa mali stať súčasťou európskeho semestra, šesťmesačného procesu, počas ktorého sa predstavitelia vlád členských štátov navzájom radia pri tvorbe národných rozpočtov a hospodárskych politík.

Viac o politike EÚ v oblasti jednotného trhu so službami Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy