Cale de navigare

Maximizarea beneficiilor pieţei unice - 12/06/2012

Lucrători trecând prin pereţi simbolici decoraţi cu emblema UE © UE

Măsurile propuse ar putea îmbunătăţi accesul consumatorilor la serviciile oferite de prestatori din alte ţări ale UE, stimulând creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

Piaţa unică este una dintre pietrele de temelie ale UE. Ea stimulează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, asigurând libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului în întreaga Uniune Europeană.

Potenţialul oferit de piaţa unică nu este însă exploatat pe deplin. Există încă ţări care nu au implementat normele în mod corect şi nu au făcut suficiente eforturi pentru a elimina birocraţia.

Acest lucru este valabil şi pentru sectorul serviciilor. Legislaţia Deutsch (de) English (en) français (fr) UE acoperă o gamă largă de activităţi din acest sector, inclusiv serviciile de afaceri, serviciile imobiliare, distribuţia cu ridicata şi cu amănuntul, construcţiile şi divertismentul.

O analiză English (en) arată că PIB-ul UE ar putea creşte cu 2,6% în următorii 10 ani dacă toate statele membre ar aplica pe deplin normele privind piaţa unică pentru furnizorii de servicii. Birocraţia s-ar putea reduce, la rândul ei, cu o treime, permiţând realizarea unor economii de aproximativ 40 de miliarde de euro.

Comisia Europeană propune un pachet de măsuri English care să conducă la realizarea acestor obiective şi să le permită consumatorilor accesul la servicii oferite de furnizori din alte ţări ale UE.

Comisia face apel la statele membre să implementeze normele integral, în special în domenii-cheie, cum ar fi sectorul afacerilor, construcţiile, turismul şi serviciile cu amănuntul. De asemenea, ţărilor UE li se cere să elimine cerinţele discriminatorii, interzise prin legislaţie.

Printre acestea se numără restricţiile cu privire la naţionalitate şi prevederile care îi obligă pe comercianţi să efectueze studii costisitoare, care să ateste că există cerere pentru serviciile pe care le oferă. Diferenţele existente la nivelul UE în ceea ce priveşte recunoaşterea calificărilor profesionale şi a diplomelor eliberate de alte ţări din Uniune reprezintă, de asemenea, un obstacol în calea realizării pieţei unice.

În paralel, Comisia va lua măsuri împotriva ţărilor care continuă să încalce normele şi va colabora cu guvernele naţionale pentru a facilita deschiderea domeniilor în care se pot obţine beneficii economice suplimentare.

Alte acţiuni îşi propun să încurajeze societăţile de asigurări să le ofere acoperire adecvată furnizorilor de servicii transfrontaliere şi să îi sprijine pe consumatorii care doresc să achiziţioneze servicii din alte ţări ale UE.

Etapele următoare

Comisia intenţionează să publice un raport anual care să identifice acţiunile pe care trebuie să le întreprindă fiecare stat membru pentru a accelera creşterea economică pe piaţa serviciilor.

Acest raport va fi inclus în cadrul semestrului european, perioadă de şase luni pe durata căreia guvernele naţionale se consultă cu privire la elaborarea bugetelor şi a politicilor economice.

Mai multe despre piaţa unică în domeniul serviciilor Deutsch (de) English (en) français (fr)

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile