Navigācijas ceļš

Vienotā tirgus priekšrocību maksimāla izmantošana. - 12/06/2012

Darbinieki iet cauri sienām, uz kurām ir ES zvaigznes © ES

Pasākumu pakete uzlabos pakalpojumu pieejamību patērētājiem citās ES valstīs un līdz ar to vairos izaugsmi un nodarbinātību.

Vienotais tirgus ir ES stūrakmens. Tas ir būtisks izaugsmes un nodarbinātības stimuls, palīdzot cilvēkiem, precēm, pakalpojumiem un kapitālam brīvi cirkulēt visā Eiropas Savienībā.

Tomēr vēl nav pilnībā izmantots tā potenciāls. Dažas valstis, piemēram, nav pareizi īstenojušas noteikumus vai nav pietiekami samazinājušas birokrātiju.

Tas it īpaši attiecas uz pakalpojumu nozari, kur ES tiesību akti reglamentē plašu darbību loku, tostarp uzņēmējdarbības pakalpojumus, nekustamā īpašuma nozari, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, celtniecību un izklaides nozari.

Analīze English (en) rāda, ka 10 gadu laikā ES IKP pieaugtu par papildu 2,6 %, ja visas valstis pilnībā piemērotu vienotā tirgus noteikumus attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem. Par vienu trešdaļu samazinātos arī birokrātija, kopumā palīdzot ietaupīt ap 40 miljardiem eiro.

Komisija ierosina pasākumu kopumu English, lai nodrošinātu šīs priekšrocības un palīdzētu patērētājiem izmantot pakalpojumus, ko sniedz citas ES valstis.

Tā aicina ES valstis pilnībā piemērot noteikumus, it sevišķi svarīgākajās nozarēs, kā uzņēmējdarbība, celtniecība, tūrisms un mazumtirdzniecība. Tām arī būtu jāatceļ diskriminējošas prasības, kas aizliegtas ar likumu.

Šajos noteikumos ietilpst ierobežojumi attiecībā uz valstspiederību un mazumtirgotāju pienākumi veikt dārgus pētījumus, lai pierādītu, ka pēc viņu pakalpojumiem ir pieprasījums. Šķērslis ir arī atšķirības, kas Eiropas Savienībā pastāv attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas un citu ES valstu izdoto diplomu atzīšanu.

Līdztekus Komisija pastiprinās tiesību aktu izpildes pasākumus pret tām valstīm, kuras turpina pārkāpt tiesību aktus, un sadarbosies ar valstīm, lai atvērtu jomas, kurās var panākt ekonomiskus papildieguvumus.

Turklāt apdrošināšanas sabiedrības tiks mudinātas nodrošināt pienācīgu segumu pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem un papildu atbalstu patērētājiem, kuri vēlas iegādāties pakalpojumus citā ES valstī.

Kas notiks tālāk

Komisija plāno nākt klajā ar gada ziņojumu, kurā katrai valstij norādīti pasākumi, kas vajadzīgi, lai veicinātu izaugsmi pakalpojumu tirgū.

Šis ziņojums kļūs par daļu no gadskārtējā “Eiropas pusgada” — ikgadējā sešu mēnešu procesa, kurā ES valstu valdības konsultē cita citu par savu budžetu un ekonomikas politiku.

Vēl par ES vienoto pakalpojumu tirgu Deutsch (de) English (en) français (fr)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites