Cosán nascleanúna

Lántairbhe a bhaint as an margadh aonair - 12/06/2012

Oibrithe ag dul trí bhallaí ar a bhfuil réaltaí an AE © AE

Pacáiste beart a d'fheabhsódh rochtain na dtomhaltóirí ar sheirbhísí i dtíortha eile san AE, rud a threiseodh le fás is le poist

Bunchloch de chuid an AE is ea an margadh aonair - agus é ina spreagadh riachtanach don fhás is do phoist trí chabhrú le daoine, earraí, seirbhísí agus caipiteal bogadh gan bhac ar fud an Aontais Eorpaigh.

Ach níor baineadh feidhm iomlán as fós. Tá roinnt tíortha nár chuir na rialacha i bhfeidhm i gceart, nó nár ísligh dóthain rómhaorlathais, mar shampla.

Is fíor sin d'earnáil na seirbhísí, mar a mbaineann dlí an AE le raon leathan gníomhaíochtaí, ar a n-áirítear seirbhísí gnó, eastát réadach, dáileadh mórdhíola is miondíola, tógáil agus siamsaíocht.

Taispeánadh trí anailís English (en) go méadófaí OTI an AE 2.6% breise laistigh de 10 mbliana dá gcuirfeadh gach tír rialacha an mhargaidh aonair do sholáthraithe seirbhísí i bhfeidhm go hiomlán. Fairis sin, laghdófaí an rómhaorlathas de thrian, rud a thabharfadh coigilt thart ar €40bn ar an iomlán.

Tá pacáiste beart English á ullmhú ag an gCoimisiún leis na nithe sin a bhaint amach is le cabhrú le tomhaltóirí rochtain a fháil ar sheirbhísí a chuireann tíortha eile AE ar fáil.

Tá sé ag iarraidh ar thíortha an AE na rialacha a chur i bhfeidhm go hiomlán, go háirithe in earnálaca tábhachtacha amhail gnó, tógáil, turasóireacht agus seirbhísí miondíola. Chomh maith leis sin, ba cheart dóibh deireadh a chur le riachtanais idirdhealaitheacha, a bhfuil cosc dlí orthu.

I measc na rialacha sin tá srianta náisiúntachta agus ceangail ar lucht miondíola staidéir chostasacha a reáchtáil lena chruthú go bhfuil éileamh ar a gcuid seirbhísí. Ar na baic eile áirítear difríochtaí ar fud an AE maidir le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí gairmiúla agus dioplómaí a eisíonn tíortha eile AE.

Ina theannta sin, neartóidh an Coimisiún forfheidhmiú i gcoinne na dtíortha a leanfaidh orthu ag sárú an dlí agus oibreoidh sé le rialtais le teacht ar réimsí ina bhféadfar éadáil bhreise eacnamaíochta a bhaint amach.

I measc na mbeart eile tá cuideachtaí árachais a spreagadh le cumhdach imleor a chur ar fáil do sholáthraithe seirbhísí trasteorann agus breis tacaíochta do thomhaltóirí ar mian leo seirbhísí a cheannach i dtír eile san AE.

Na chéad chéimeanna eile

Tá faoin gCoimisiún cárta tuarascála bliantúla a eisiúint a shuaithneoidh bearta a bhaineann go sonrach le tír amháin agus ar gá iad le treisiú le fás i margadh na seirbhísí.

Beidh an tuarascáil ina cuid den 'seimeastar Eorpach', próiseas sé mhí a eagraítear gach bliain lena mbíonn rialtais an AE i gcomhairle lena chéile faoina mbuiséid agus a mbeartais eacnamaíochta.

Breis eolais faoi mhargadh aonair an AE um sheirbhísí Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links