Navigointipolku

Palvelujen sisämarkkinoita tehostetaan - 12/06/2012

Työntekijät kulkevat EU-lipun tähdin kuvioitujen seinien läpi © EU

Komissio ehdottaa toimenpidepakettia, jolla helpotettaisiin palvelujen tarjoamista EU-maasta toiseen. Samalla edistettäisiin kasvua ja työllisyyttä.

Sisämarkkinat ovat EU:n kivijalka. Niiden ansiosta ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma voivat vapaasti liikkua EU:n alueella, mikä edistää kasvua ja työllisyyttä.

Sisämarkkinoiden mahdollisuuksia ei kuitenkaan vielä täysin hyödynnetä. Eräät maat eivät ole panneet sisämarkkinasääntöjä kunnolla täytäntöön tai eivät esimerkiksi ole poistaneet kaikkia byrokraattisia esteitä.

Ongelmia on etenkin palvelualalla, johon EU:n lainsäädännön Deutsch (de) English (en) français (fr) mukaan kuuluvat esimerkiksi liiketoimintapalvelut, kiinteistövälitys, tukku- ja vähittäisjakelu sekä rakennus- ja viihdeala.

EU:n bruttokansantuotteen on arvioitu English (en) kasvavan 2,6 prosenttia seuraavien 10 vuoden aikana, jos kaikki maat soveltaisivat sisämarkkinasääntöjä myös palvelualaan. Myös byrokratia vähentyisi kolmanneksella, minkä ansiosta säästettäisiin noin 40 miljardia euroa.

Komissio ehdottaa toimenpidepakettia English, jolla halutaan helpottaa palvelujen ostamista toisista EU-maista.

Komissio kehottaa EU-maita panemaan sisämarkkinasäännöt täytäntöön ainakin keskeisillä aloilla, esimerkiksi liiketoimintapalvelujen, rakentamisen, matkailun ja vähittäispalvelujen alalla. Niiden on myös huolehdittava, ettei palvelujen tarjoajille enää esitetä syrjiviä vaatimuksia, jotka ovat lainsäädännön vastaisia.

Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi kansallisuutta koskevat rajoitukset ja vaatimukset, että ennen palvelujen tarjoamista on voitava tutkimuksen avulla osoittaa, että niille on olemassa kysyntää. Ongelmallista on ollut myös se, että ammatillista pätevyyttä ja tutkintoja ei kaikkialla EU:n alueella tunnusteta samalla tavoin.

Komissio haluaa myös tehostaa seuraamuksia niille maille, jotka edelleen rikkovat säädöksiä, ja tehdä yhteistyötä eri maiden hallitusten kanssa aloilla, joissa säästöjä on mahdollista saada aikaan.

Lisäksi komissio kannustaa vakuutusyhtiöitä ottamaan huomioon rajatylittävien palvelujen tarjoajien erityistarpeet ja pyrkii antamaan tukea kuluttajille, jotka haluavat ostaa palveluita toisesta EU-maasta.

Seuraava vaihe

Komissio aikoo julkaista vuosiraportin, jossa eritellään palvelumarkkinoiden kasvun edellyttämiä maakohtaisia toimia.

Raportti on osa nk. EU-ohjausjaksoa. Se on vuotuinen kuuden kuukauden jakso, jonka aikana jäsenmaat voivat hyötyä koordinoinnista EU:n tasolla, kun ne valmistelevat kansallista budjetti- ja talouspolitiikkaansa.

Lisää palvelujen sisämarkkinoista Deutsch (de) English (en) français (fr)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä