Διαδρομή πλοήγησης

Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς - 12/06/2012

Εργαζόμενοι περνούν μέσα από τοίχους με τα αστέρια της ΕΕ © EU

Πακέτο μέτρων για καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες άλλων χωρών της ΕΕ. Στόχος η τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η ενιαία αγορά είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ΕΕ: αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά. Ορισμένες χώρες δεν εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες ή δεν έχουν καταργήσει όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Αυτό ισχύει στον τομέα των υπηρεσιών, όπου η νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, τα ακίνητα, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας της ψυχαγωγίας.

Σχετική ανάλυση English (en) δείχνει ότι το ΑΕΠ της ΕΕ θα μπορούσε να σημειώσει επιπλέον αύξηση 2,6% σε μία 10ετία, εάν όλες οι χώρες εφάρμοζαν πλήρως τους κανόνες της ενιαίας αγοράς στους παρόχους υπηρεσιών. Η γραφειοκρατία θα μειωνόταν επίσης κατά ένα τρίτο, πράγμα που θα σήμαινε εξοικονόμηση περίπου 40 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πακέτο μέτρων English για να αξιοποιηθούν τα οφέλη αυτά και για να έχουν οι καταναλωτές καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες άλλων χωρών της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως τους κανόνες, ιδιαίτερα σε τομείς-κλειδιά, όπως αυτοί των επιχειρήσεων, των κατασκευών, του τουρισμού και των λιανικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις που να καταργούν τυχόν μεροληπτικούς όρους.

Τέτοιου είδους όροι είναι, μεταξύ άλλων, οι περιορισμοί όσον αφορά την υπηκοότητα, καθώς και η υποχρέωση διενέργειας δαπανηρών μελετών που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει ζήτηση για λιανικές υπηρεσίες. Εμπόδια είναι επίσης οι διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων που εκδίδουν πανεπιστήμια άλλων χωρών της ΕΕ.

Ταυτόχρονα η Επιτροπή θα στηρίξει την αυστηρότερη επιβολή του νόμου σε χώρες που κατ' εξακολούθηση παραβιάζουν τη νομοθεσία και θα συνεργαστεί με τις εθνικές κυβερνήσεις για το άνοιγμα τομέων όπου μπορούν να επιτευχθούν ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη.

Άλλες δράσεις περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση των ασφαλιστικών εταιρειών να παρέχουν επαρκή κάλυψη σε διασυνοριακούς παρόχους υπηρεσιών και τη μεγαλύτερη στήριξη των καταναλωτών που επιθυμούν να αγοράζουν υπηρεσίες από άλλες χώρες της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή σχεδιάζει την έκδοση ετήσιας έκθεσης που θα προσδιορίζει τις ενέργειες που απαιτούνται ανά χώρα για να τονωθεί η ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών.

Η έκθεση θα εντάσσεται στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου", μιας εξάμηνης διαδικασίας, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ ανταλλάσσουν συμβουλές και απόψεις για τους προϋπολογισμούς και τις οικονομικές πολιτικές τους.

Περισσότερα για την ενιαία αγορά υπηρεσιών της ΕΕ Deutsch (de) English (en) français (fr)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι