Sti

Større udbytte af det indre marked - 12/06/2012

Folk, der går gennem mure med EU-stjerner © EU

Pakke med tiltag skal forbedre forbrugernes adgang til tjenesteydelser i andre EU-lande og sætte skub i vækst og beskæftigelse

Det indre marked er afgørende for EU – og stimulerer både vækst og beskæftigelse ved at gøre det muligt for mennesker, varer og tjenesteydelser samt kapital at bevæge sig frit i alle EU-landene.

Men vi udnytter endnu ikke dets potentiale fuldt ud. For eksempel anvender visse lande ikke reglerne korrekt, mens andre stadig har for meget bureaukrati.

Det gælder også for servicesektoren, hvor EU's regler dækker en lang række aktiviteter, som blandt andet erhvervstjenester, handel med fast ejendom, engros- og detailhandel, byggebranchen og underholdningsbranchen.

En undersøgelse English (en) viser, at EU's BNP ville stige med yderligere 2,6 % over 10 år, hvis alle lande anvendte det indre markeds regler for serviceudbydere fuldt ud. Den administrative byrde ville også blive mindsket med en tredjedel og give samlede besparelser på omkring 40 milliarder euro.

Kommissionen foreslår en række tiltag English, der skal hjælpe med at nå disse resultater og give forbrugerne bedre adgang til tjenesteydelser i andre EU-lande.

Kommissionen opfordrer EU-landene til at anvende reglerne fuldt ud, særligt inden for nogle vigtige sektorer som erhvervstjenester, byggeri, turisme og detailtjenester. Landene bør også ophæve ulovlige diskriminerende krav.

Sådanne krav omfatter nationale begrænsninger og krav om, at detailhandlere skal gennemføre omkostningsfulde undersøgelser for at bevise, at der er efterspørgsel på deres tjenester. Det er desuden en hindring, at EU-landene anvender forskellig praksis i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og eksamensbeviser fra andre EU-lande.

Samtidig vil Kommissionen forbedre håndhævelsen over for de lande, der fortsat bryder reglerne, og arbejde sammen med medlemslandene om at åbne op for områder, hvor der kan opnås yderligere økonomiske fordele.

Pakken indeholder også tiltag, der skal tilskynde forsikringsselskaber til at yde tilstrækkelig dækning i forbindelse med tjenesteydelser på tværs af grænserne og yde bedre støtte til forbrugere, der ønsker at købe tjenester i andre EU-lande.

Næste skridt

Kommissionen planlægger at udarbejde en årlig rapport, der skal udpege, hvilke tiltag de enkelte lande skal gennemføre for at fremme vækst på markedet for tjenesteydelser.

Rapporten vil indgå i det "europæiske halvår", hvor regeringerne i EU-landene hvert år skal indlede tætte drøftelser med hinanden under udarbejdelsen af deres finanslove og økonomiske politik.

Mere om EU's indre marked for tjenesteydelser Deutsch (de) English (en) français (fr)

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links