Навигационна пътека

Максимална полза от единния пазар - 12/06/2012

Работници, минаващи през стени със звездите на ЕС по тях © ЕС

Пакет от мерки за подобряване на достъпа на потребителите до услуги в други страни от ЕС и за повишаване на растежа и заетостта.

Единният пазар е крайъгълен камък на ЕС и важен стимул за растеж и заетост, тъй като подпомага свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в Европейския съюз.

Неговият потенциал обаче не се използва изцяло. Някои страни например не прилагат правилата както трябва или не са ограничили достатъчно административните формалности.

Това важи за сектора на услугите, в който правото на ЕС обхваща широк набор от дейности, включително бизнес услуги, недвижими имоти, продажби на едро и дребно, строителство и развлечения.

Според нов анализ English (en) БВП на ЕС ще нарасне допълнително с 2,6 % за 10 години, ако всички страни прилагат изцяло правилата за единния пазар за доставчиците на услуги. Административните формалности също ще бъдат намалени с една трета, което ще доведе до икономии от около 40 млрд. евро.

Комисията предлага пакет от мерки English, с чиято помощ тези ползи да бъдат постигнати и да се помогне на потребителите да получат достъп до услуги, предоставяни от други страни членки.

В пакета се призовават страните от ЕС да прилагат изцяло правилата, и по-специално в ключови сектори като бизнес услуги, строителство, туризъм и услуги на дребно. Те следва също така да премахнат дискриминационните изисквания, забранени със закон.

Такъв вид изисквания са ограниченията по отношение на националността и задължаването на търговците на дребно да извършват скъпоструващи проучвания, доказващи, че има търсене за техните услуги. Сред пречките са и различията между отделните страни в ЕС по отношение на признаването на професионални квалификации и дипломи, издадени от други страни членки.

Успоредно с това Комисията ще засили мерките срещу страните, които продължават да нарушават закона, и ще работи с правителствата за откриване на области, в които могат да бъдат реализирани по-нататъшни икономически ползи.

Сред останалите мерки са насърчаване на застрахователните компании да предоставят адекватно покритие за трансгранични доставчици на услуги и допълнителна подкрепа за потребителите, които искат да купуват услуги в други страни от ЕС.

Следващи стъпки

Комисията планира да публикува годишен доклад, посочващ какви конкретни действия са необходими във всяка страна с цел повишаване на растежа на пазара на услуги.

Докладът ще бъде част от ежегодния европейски семестър - шестмесечен процес, който се провежда всяка година и по време на който правителствата от ЕС обсъждат едни с други бюджетните и икономическите си политики.

Още за единния пазар на услуги в ЕС Deutsch (de) English (en) français (fr)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки