Sökväg

Nya regler mot framtida bankakuter - 06/06/2012

En bit av en bankfasad © istock/ilbusca

Nya gemensamma regler om åtgärder vid bankkriser ska sätta stopp för skattefinansierade bankakuter och skydda småspararna.

Den globala finanskrisen har visat att en banks problem snabbt kan sprida sig till hela ekonomin och till andra länder. Det har blivit uppenbart att det inte finns tillräckligt bra regler i länderna för att ta itu med konkurshotade banker.

I många fall har länderna blivit tvungna att använda skattepengar för att rädda större banker och skydda miljontals sparare och det finansiella systemet.

För att täppa till den här luckan i regelverket föreslår kommissionen gemensamma regler för att hjälpa EU-länderna och deras tillsynsmyndigheter att snabbt och effektivt hantera framtida bankkriser.

De nya reglerna ska också minska de följdverkningar en bankkonkurs kan ha på stabiliteten på finansmarknaderna och begränsa kostnaderna för skattebetalarna om en räddningsaktion behövs.

Omstruktureringskostnader och ansvaret ska flyttas över på bankens aktieägare, långivare och de anställda som ansvarar för misskötseln. Förslagen English gäller bland annat följande aspekter:

  • Myndigheterna ska få breda befogenheter att förebygga bankkonkurser genom att ingripa tidigare och ta itu med problemen.
  • Alla storbanker ska ha räddningsplaner – myndigheterna ska också ha beredskap för att ingripa i och hantera en bankkris.
  • Tidiga ingrepp ska dras igång när en bank inte längre uppfyller det lagstadgade kapitalkravet – banken måste då stärka sina finanser, omorganisera och vid behov lägga om sina lån.
  • Myndigheterna ska få ta över en konkurshotad bank om de tidiga insatserna misslyckas – de får då exempelvis sälja hela eller delar av banken.
  • Myndigheterna ska få hjälp att samarbeta effektivare vid bankkriser med internationella inslag – Europeiska bankmyndigheten har en viktig roll i detta sammanhang.

Förslagen ingår i en större EU-reform DeutschEnglishfrançais för att förbättra styrningen och tillsynen av finansmarknaderna och skydda spararna.

Läs mer om krishantering i banksektorn DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar