Kruimelpad

Bescherm de burger tegen bankfaillissementen - 06/06/2012

Ingang van een bankgebouw © istock/ilbusca

Plan voor een gecoördineerde EU-aanpak met gemeenschappelijke regels om in te grijpen bij financiële problemen van banken en om ervoor te zorgen dat de belastingbetaler niet meer voor hun redding opdraait.

De wereldwijde financiële crisis heeft laten zien dat een probleem bij één bank zich snel naar de rest van de economie en naar andere landen kan uitbreiden. Het is hierbij duidelijk geworden dat de EU-landen niet over goede regels beschikken om falende banken te beheren.

In veel gevallen hebben de regeringen geld van de belastingbetaler moeten gebruiken om grote banken te redden en zo miljoenen klanten en het financiële systeem te beschermen.

De Commissie wil hier iets aan doen en stelt een gemeenschappelijk kader met regels voor dat EU-landen en nationale regelgevende instanties bij een bankencrisis moet helpen om snel en doeltreffend in te grijpen.

De maatregelen zouden ook de gevolgen van bankfaillissementen voor de financiële markten binnen de perken houden, en als een reddingsoperatie nodig is, de kosten voor de belastingbetaler beperken.

De kosten en verantwoordelijkheid voor de herstructurering zouden komen te liggen bij de aandeelhouders, schuldeisers en aan wanbeheer schuldige managers van de banken. De maatregelen English zouden ook:

  • overheidsinstanties ruime bevoegdheden geven om bankenfaillissementen te vermijden door vroeg in te grijpen en problemen aan te pakken
  • alle grote banken verplichten om herstelplannen te maken en overheidsinstanties zouden moeten vastleggen hoe ze zullen ingrijpen wanneer een bank in crisis verkeert
  • voor vroege maatregelen zorgen, zodra de reserves van een bank onder een bepaald peil komen, moet de bank die herstellen, voor belangrijke hervormingen zorgen en indien nodig haar schuld herstructureren
  • nationale instanties in staat stellen om de controle over te nemen van een falende bank als een vroege interventie niet helpt, waardoor ze bijvoorbeeld banken gedeeltelijk of volledig kunnen verkopen
  • nationale instanties beter helpen samenwerken bij problemen met grensoverschrijdende banken – hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de Europese Bankautoriteit.

De maatregelen maken deel uit van een reeks hervormingen DeutschEnglishfrançais die de EU doorvoert om de financiële markten beter te organiseren en de spaarder te beschermen.

Meer over crisismanagement in de banksector DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links