Navigācijas ceļš

Iedzīvotājiem nav jāatbild par banku neveiksmēm - 06/06/2012

Ēkas daļa ar uzrakstu “banka” virs durvīm © istock/ilbusca

Ar saskaņotu ES pieeju paredzēts ieviest kopējus noteikumus, kā noritēs iejaukšanās, kad banka nonākusi uz finansiālu grūtību sliekšņa. Šādi tiktu novērstas situācijas, kad nodokļu maksātājiem jāsedz bankas glābšanas izmaksas.

Pasaules finanšu krīze ir pierādījusi, ka vienā bankā sākušās problēmas var ātri izplatīties visā valsts ekonomikā un “inficēt” citas valstis. Atklājās arī, ka ES dalībvalstīs nav piemērotu noteikumu, kas ļautu pienācīgi pārvaldīt finanšu grūtībās nokļuvušas bankas.

Bieži vien ES valstu valdībām nācies izlietot nodokļu maksātāju naudu, lai no sabrukuma izglābtu lielākās bankas un novērstu kaitējumu, kas tādā gadījumā rastos miljoniem klientu un finanšu sistēmai kopumā.

Lai nepieļautu šādu situāciju, Komisija gatavo noteikumu sistēmu, kas palīdzēs dalībvalstīm un to regulatoriestādēm ātrāk un efektīvāk reaģēt banku krīzes gadījumā.

Tie palīdzēs arī mazināt triecienu, ko vienas bankas maksātnespēja spēj dot finanšu tirgus stabilitātei, un ierobežos nodokļu maksātāju naudas daļu gadījumā, ja vienīgais iespējamais risinājums būs bankas glābšana.

Pārstrukturēšanas izmaksas un atbildība gultos uz bankas akcionāru, kreditoru un par neprasmīgu vadību atbildīgo darbinieku pleciem. Noteikumi English paredz arī:

  • piešķirt plašas pilnvaras valstu iestādēm, lai novērstu bankas bankrotu un lai tās varētu ātrāk iejaukties un risināt problēmas,
  • pieprasīt visām lielākajām bankām sagatavot noregulējuma plānus. Arī iestādēm vajadzēs aprakstīt pasākumus, ko tās veiks, iejaucoties krīzē nonākušas bankas darbībā un pārvaldē,
  • iedarbināt agrīnās reaģēšanas mehānismu, ja bankas kapitāla rezerves nesasniedz noteiktu līmeni. Tad bankai vajadzēs veikt pasākumus, lai noregulētu finansiālo situāciju, veiktu nopietnas reformas un vajadzības gadījumā pārstrukturētu parādu,
  • ļaut valstu iestādēm pārņemt kontroli, ja agrīna iejaukšanās grūtībās nonākušas bankas darbībā nav devusi rezultātus, piemēram, dot iespēju pārdot visu banku vai tās daļu,
  • palīdzēt valstu iestādēm labāk sadarboties, kad nepieciešams rast risinājumu grūtībās nonākušai starptautiskai bankai. Tad galveno lomu uzņemtos Eiropas Banku iestāde.

Šie pasākumi ietilpst vairākās kārtās noritošās reformās DeutschEnglishfrançais , ko ES ievieš, lai uzlabotu finanšu tirgus tiesisko regulējumu un aizsargātu noguldītājus.

Vairāk par krīzes pārvaldību banku nozarē DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites