Naršymo kelias

Apsaugoti piliečius nuo bankų nesėkmių - 06/06/2012

Pastato fragmentas su užrašu „Bankas“ virš durų © istock/ilbusca

Pagal numatomą bendrą ES sistemą būtų nustatytos bendros intervencijos, kai bankai patiria finansinių sunkumų, taisyklės ir padedama išvengti bankų gelbėjimo mokesčių mokėtojų sąskaitą.

Pasaulinė finansų krizė parodė, kad vieno banko problemos gali greitai paveikti visą ekonomiką ir išplisti į kitas šalis. Taip pat tapo aišku, kad ES šalys neturi deramų taisyklių, kad galėtų tinkamai valdyti į sunkią finansinę padėtį patekusius bankus.

Daugeliu atvejų ES vyriausybės kai kuriuos stambesnius bankus turėjo paremti mokesčių mokėtojų lėšomis, kad nenukentėtų milijonai klientų ir visa finansinė sistema.

Siekdama ištaisyti padėtį Europos Komisija siūlo bendrą taisyklių sistemą, kad ES šalys ir nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų greitai ir veiksmingai reaguoti į bankų sektoriaus krizes.

Šios priemonės taip pat padėtų sumažinti galimą banko žlugimo poveikį finansų rinkų stabilumui ir gelbėjimui skiriamų mokesčių mokėtojų lėšų dalį, jeigų jų vis dėlto prireiktų.

Restruktūrizavimo išlaidų ir atsakomybės našta būtų perkelta ant banko akcininkų, kreditorių ir už netinkamą valdymą atsakingų darbuotojų pečių. Be to, šiomis priemonėmis English :

  • valdžios institucijoms būtų suteikti platūs įgaliojimai siekiant užkirsti kelią banko žlugimui, leisti joms anksčiau įsikišti ir pašalinti problemas;
  • būtų reikalaujama, kad visi didžiausi bankai būtų parengę gelbėjimo planus – viešosios valdžios institucijos taip pat turėtų numatyti, kokių veiksmų jos turėtų imtis prireikus įsikišti ir valdyti krizės ištiktą banką;
  • būtų užtikrintas pakankamai ankstus reagavimas: jeigu banko kapitalo rezervai sumažėtų žemiau tam tikro lygio, bankas turėtų imtis priemonių, kad atkurtų savo finansus, įvykdytų svarbiausias reformas, ir, prireikus, restruktūrizuotų savo skolą;
  • jeigu ankstyvas įsikišimas neduotų rezultatų, nacionalinėms valdžios institucijoms būtų leista perimti žlungančio banko kontrolę ir, pvz., parduoti visą banką ar jo dalį;
  • nacionalinėms institucijoms būtų padedama veiksmingiau bendradarbiauti tuo atveju, kai sunkumų patiria keliose šalyse veikiantis bankas – tada svarbus vaidmuo tektų Europos bankininkystės institucijai.

Šios priemonės yra dalis reformų DeutschEnglishfrançais , kurias ES diegia, kad pagerintų savo finansų rinkų reguliavimą ir apsaugotų indėlininkus.

Daugiau apie bankų sektoriaus krizių valdymą DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos