Cosán nascleanúna

Na saoránaigh a chosaint ó theipeadh na mbanc - 06/06/2012

Cuid d'fhoirgneamh leis an bhfocal "bank" os cionn an dorais © istock/ilbusca

Plean do chur chuige comhordaithe AE lena mbunófaí comhrialacha idirghabhála i gcás bainc a bhfuil fadhbanna airgeadais acu le nach mbeadh gá leis an méid céanna tarrthála ó phóca an cháiníocóra.

Is léir ón ngéarchéim airgeadais dhomhanda gur féidir le fadhb i mbanc amháin tionchar a imirt go tapa ar an ngeilleagar agus ar thíortha eile. Is léir freisin nach bhfuil na rialacha cearta i bhfeidhm ag tíortha an AE chun bainc atá i gcruachás a bhainistiú go cuí.

In a lán cásanna, bhí ar rialtais san AE airgead na gcáiníocóirí a úsáid chun tacaíocht a thabhairt do roinnt de na bainc is mó agus dochar do na milliúin custaiméirí agus don chóras airgeadais a sheachaint.

Chun an bhearna sin a líonadh, tá sé molta ag an gCoimisiún comhchreat rialacha a thabhairt isteach a chuideodh le tíortha AE agus le rialtóirí náisiúnta freagairt thapa agus éifeachtach a thabhairt ar ghéarchéim na mbanc.

Chuideodh na bearta freisin an tionchar a bhíonn ag teipeadh bainc ar chobhsaíocht na margaí airgeadais a laghdú, chomh maith leis an gcostas ar an gcáiníocóir a ísliú má tá gá le tarrtháil.

Chuirfí an fhreagracht as na costais athstruchtúraithe ar scairshealbhóirí, ar chreidiúnaithe agus ar fhostaithe sna bainc atá freagrach as míbhainistíocht. Chuideodh na bearta English ar an dóigh seo a leanas freisin:

  • cumhachtaí ginearálta a thabhairt do na húdaráis phoiblí le teipeadh bainc a chosc, idirghabháil níos luaithe a dhéanamh agus fadhbanna a réiteach
  • ceangal a chur ar na mórbhainc uile pleananna téarnaimh a ullmhú – bheadh ar na húdaráis phoiblí na bearta a dhéanfaidís a shonrú dá ndéanfaidís idirghabháil agus bainistiú ar ghéarchéim bainc
  • luathfhreagairt a éileamh má théann cúlchistí caipitil bainc faoi leibhéal réamhshocraithe - bheadh ar an mbanc bearta a dhéanamh lena riocht airgeadais a chur ina cheart, athchóirithe a dhéanamh, agus fiacha a athstruchtúrú más gá
  • ligean d'údaráis náisiúnta smacht a ghabháil ar bhanc a bhfuil ag teipeadh air murar éirí leis an idirghabháil luathfhreagartha - agus go bhféadfaidís an banc uile nó cuid de a dhíol mar shampla
  • cuidiú leis na húdaráis náisiúnta comhoibriú níos éifeachtaí le chéile agus iad ag déileáil le banc trasteorann atá i dtioblóid - bheadh príomhról ag an Údarás Eorpach Baincéireachta.

Tá na bearta seo mar chuid de shraith athchóirithe DeutschEnglishfrançais atá an AE ag tabhairt isteach le rialáil na margaí airgeadais a fheabhsú agus taisceoirí a chosaint.

Tuilleadh faoi bhainistíocht géarchéimeanna in earnáil na baincéireachta DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links