Navigointipolku

Veronmaksajia suojattava pankkikriisien vaikutuksilta - 06/06/2012

Sana ”pankki” (Bank) rakennuksen julkisivussa © istock/ilbusca

EU haluaa luoda yhtenäiset säännöt EU-maiden toimille, joilla puututaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden pankkien tilanteeseen. Tavoitteena on välttää pankkitukien maksaminen veronmaksajien taskusta.

Maailmanlaajuinen finanssikriisi on osoittanut, että jos yksi pankki joutuu vaikeuksiin, ongelmat voivat nopeasti levitä myös muille talouden aloille ja toisiin maihin. Samaten on käynyt ilmi, että EU-mailla ei ole riittäviä sääntelykeinoja, joilla ne voisivat puuttua kaatumassa olevien pankkien tilanteeseen.

Monissa tapauksissa EU-maiden viranomaiset ovat joutuneet käyttämään julkisia varoja pelastaakseen suuria pankkeja ja estääkseen konkurssien haitat pankkien miljoonille asiakkaille ja rahoitusjärjestelmälle yleensä.

Komissio esittää nyt yhteistä sääntelykehystä, jolla EU-maita ja kansallisia viranomaisia autetaan reagoimaan pankkikriiseihin nopeasti ja tehokkaasti.

Toimenpiteillä halutaan vähentää myös niitä vaikutuksia, joita pankkien kaatumisella voi olla rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta. Samalla halutaan estää mahdollisten pankkitukien myöntämisestä aiheutuvien kustannusten lankeaminen veronmaksajien maksettaviksi.

Pankkien uudelleenjärjestelyjen kustannuksia ja vastuuta pyritään siirtämään pankkien osakkeenomistajille ja velkojille sekä huonosta hallinnosta vastuussa olevalle pankin johtohenkilöstölle. Toimenpide-ehdotusten English mukaan

  • viranomaiset saavat laajat valtuudet estää pankkien kaatuminen ja puuttua ongelmiin entistä varhaisemmassa vaiheessa
  • kaikkien suurten pankkien on laadittava tervehdyttämissuunnitelma ja myös viranomaisten on tehtävä kriisinratkaisusuunnitelmia, joissa esitetään vaikeuksiin joutuneiden pankkien ohjaamisessa toteutettavat toimet
  • varhaiset toimet käynnistetään, kun pankin pääomavarannot pienenevät alle tietyn rajan; tällöin pankin on ryhdyttävä toimiin varantonsa palauttamiseksi ennalleen sekä toteutettava uudistuksia ja tarvittaessa velkojensa uudelleenjärjestelyjä
  • kansalliset viranomaiset voivat ottaa pankin valvontaansa, jos varhaiset toimenpiteet eivät tehoa, esimerkiksi myydä pankin tai osan siitä
  • kansallisten viranomaisten yhteistyötä tehostetaan vaikeuksiin joutuneiden ylikansallisten pankkien tapauksessa; Euroopan pankkiviranomaisella (EPV) on tässä keskeinen tehtävä.

Toimenpiteet ovat osa uudistuskokonaisuutta DeutschEnglishfrançais , jota EU ajaa parantaakseen rahoitusmarkkinoidensa sääntelyä ja tallettajien suojaa.

Lisätietoa pankkialan kriisinhallinnasta DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä