Διαδρομή πλοήγησης

Οι πολίτες προστατεύονται από την κατάρρευση τραπεζών - 06/06/2012

Τμήμα κτηρίου με τη λέξη “τράπεζα” πάνω από την πόρτα © istock/ilbusca

Σχέδιο για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική προβλέπει κοινούς κανόνες παρέμβασης όταν μια τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς και μέτρα που θα αποτρέπουν την ανάγκη για πακέτα διάσωσης με χρήματα των φορολογουμένων.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια τράπεζα μπορούν γρήγορα να εξαπλωθούν στο σύνολο της οικονομίας καθώς και σε άλλες χώρες. Έδειξε επίσης ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν διαθέτουν το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση τραπεζών που καταρρέουν.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι χώρες της ΕΕ χρειάστηκε να δαπανήσουν χρήματα των φορολογουμένων προκειμένου να διασώσουν μεγάλες τράπεζες και να αποτρέψουν ζημίες τόσο για τα εκατομμύρια των πελατών τους όσο και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Για να καλύψει το νομοθετικό κενό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα κοινό πλαίσιο κανόνων που θα βοηθούν τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις τραπεζικές κρίσεις.

Τα μέτρα θα συμβάλλουν στη μείωση του αντικτύπου από την κατάρρευση μιας τράπεζας στη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς και στη μείωση του κόστους μιας ενδεχόμενης διάσωσης για τους φορολογουμένους.

Το κόστος της αναδιάρθρωσης και οι ευθύνες θα μετατοπίζονται στους μετόχους της τράπεζας, τους πιστωτές της, καθώς και τους υπαλλήλους της που ευθύνονται για την κακοδιαχείριση. Τα μέτρα English

  • δίνουν στις δημόσιες αρχές ευρείες εξουσίες με σκοπό την αποφυγή της κατάρρευσης μιας τράπεζας, μια πιο έγκαιρη παρέμβαση και επίλυση των προβλημάτων,
  • επιβάλλουν σε όλες τις σημαντικότερες τράπεζες την υποχρέωση να διαθέτουν σχέδια ανάκαμψης (οι δημόσιες αρχές από την πλευρά τους θα πρέπει να γνωστοποιούν τι προτίθενται να πράξουν σε περίπτωση που χρειάζεται να παρέμβουν και να αναλάβουν τη διαχείριση μιας τράπεζας σε κρίση),
  • "πυροδοτούν" την έγκαιρη ανάληψη δράσης όταν τα αποθεματικά μιας τράπεζας πέσουν κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο (η τράπεζα θα πρέπει να λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των αποθεματικών της, να προβεί σε καίριες μεταρρυθμίσεις και να αναδιαρθρώσει το χρέος της, εάν αυτό είναι απαραίτητο),
  • επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας τράπεζας που καταρρέει, εάν αποτύχει η παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο, π.χ. δίνοντας στις εθνικές αρχές την εξουσία να πωλήσουν το σύνολο ή μέρος της τράπεζας,
  • βοηθούν τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα όταν πρέπει να διαχειριστούν μια διασυνοριακή τράπεζα που αντιμετωπίζει προβλήματα. Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος μιας σειράς μεταρρυθμίσεων DeutschEnglishfrançais που εισάγει η ΕΕ για να βελτιώσει το κανονιστικό πλαίσιο των χρηματαγορών της και να προστατεύσει τους καταθέτες.

Περισσότερα για τη διαχείριση κρίσεων στον τραπεζικό τομέα DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι