Sti

Borgere beskyttes mod bankkrak - 06/06/2012

Del af bygning med skriften "bank" over døren © istock/ilbusca

En koordineret EU-tilgang vil fastlægge fælles regler for, hvordan der skal gribes ind, når en bank er i økonomiske vanskeligheder – og hjælpe med at undgå redningspakker finansieret af skatteyderne.

Den globale finanskrise har vist, at problemer med én bank hurtigt kan sprede sig til resten af økonomien og til andre lande. Det står klart, at EU-landene mangler de rette regler for at kunne forvalte kriseramte banker ordentligt.

I mange tilfælde har EU-landene været nødt til at bruge skatteydernes penge på at redde større banker og forhindre at millioner af kunder og hele banksystemet lider skade.

Derfor foreslår Kommissionen nu et sæt fælles regler, der skal hjælpe EU-landene og deres tilsynsmyndigheder med at reagere hurtigt og effektivt på en bankkrise.

Tiltagene vil også hjælpe med at mindske de konsekvenser et bankkrak kan have for stabiliteten på de finansielle markeder og begrænse omkostningerne for skatteyderne, hvis det bliver nødvendigt med en redningspakke.

Med de nye regler vil bankernes aktionærer, kreditorer og eventuelle ansatte, der er ansvarlige for dårlig forvaltning, bære omstruktureringsomkostninger og ansvar. Tiltagene English vil også:

  • give de offentlige myndigheder flere beføjelser til at forebygge at banker går fallit, da de får mulighed for at gribe ind tidligere og løse problemerne
  • pålægge alle store banker at udarbejde genopretningsplaner – de offentlige myndigheder skal også udarbejde en oversigt over, hvordan de vil gribe ind og forvalte en kriseramt bank
  • udløse en hurtig reaktion, hvis en banks kapitalreserver falder til under et vist niveau – banken skal sørge for at genoprette sine finanser, gennemføre vigtig reformer og om nødvendigt omstrukturere sin gæld
  • give da nationale myndigheder mulighed for at overtage kontrollen med en konkurstruet bank, hvis en tidlig indgriben ikke er tilstrækkelig – og give dem mulighed for f.eks. at sælge banken eller dele deraf
  • hjælpe de nationale myndigheder med at samarbejde mere effektivt i forbindelse med internationale banker i vanskeligheder – den europæiske bankmyndighed får en vigtig rolle i den forbindelse.

Tiltagene er led i en række reformer DeutschEnglishfrançais , som EU har indført for at forbedre lovgivningen på de finansielle markeder og beskytte indskyderne.

Mere om krisestyring i banksektoren DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links