Cesta

Na úpadky bank by neměli doplácet občané - 06/06/2012

Průčelí budovy s nápisem „Banka“ © istock/ilbusca

Plán koordinovaného postupu EU by stanovil společná pravidla zásahu v případě, že se banka dostane do finančních potíží, a odstranil potřebu zachraňovat banky z peněz daňových poplatníků.

The global financial crisis has demonstrated that a problem with one bank can quickly spread to the rest of the economy and to other countries.

Globální finanční krize ukázala, že problém s jednou bankou se může rychle rozšířit nejen na zbytek hospodářství dané země, ale i za její hranice. Rovněž se ukázalo, že státy EU nemají k dispozici adekvátní předpisy, které by jim umožnily řádnou správu bank, jež se dostanou do úpadku.

V mnoha případech musely vlády členských států EU k záchraně některé větší banky použít peníze daňových poplatníků, aby tak předešly případným škodám v celém finančním systému i mezi miliony klientů.

Evropská komise proto navrhuje společný rámec pravidel s cílem pomoci zemím EU a vnitrostátním regulačním orgánům rychle a účinně reagovat na bankovní krizi.

Opatření by rovněž pomohla snížit dopad, který by krachující banka mohla mít na stabilitu finančních trhů, a omezit náklady pro daňové poplatníky v případě, že by záchrana banky byla nezbytná.

Zátěž spojená s restrukturalizačními náklady by se přesunula na akcionáře banky, věřitele a na zaměstnance, kteří by byli odpovědní za chyby v řízení. Opatření English by rovněž:

  • poskytla veřejným orgánům rozsáhlé pravomoci k tomu, aby mohly předejít úpadku banky, včas zareagovat a příslušné problémy vyřešit
  • vyžadovala, aby všechny velké banky měly plány obnovy – veřejné orgány by rovněž musely popsat postup, který by použily při zásahu a řízení banky, jež by se dostala do obtíží
  • umožnila včas zareagovat, pokud by se kapitálové rezervy banky dostaly pod stanovenou úroveň – banka by musela podniknout kroky k obnovení své finanční situace, učinit důležité reformy a v případě potřeby restrukturalizovat svůj dluh
  • umožnila vnitrostátním orgánům převzít kontrolu nad krachující bankou, pokud by včasný zásah selhal – mohly by například prodat celou banku nebo její části
  • pomohla vnitrostátním orgánům efektivněji spolupracovat při řešení situace v bance, jež působí ve více než jedné zemi – důležitou úlohu zde bude mít Evropský orgán pro bankovnictví.

Tato opatření jsou součástí řady reforem DeutschEnglishfrançais , které EU zavádí ke zlepšení regulace finančních trhů a k ochraně vkladatelů.

Další informace o krizovém řízení v bankovním sektoru DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy