Навигационна пътека

Защита на гражданите при банкови фалити - 06/06/2012

Част от сграда с надпис „банка“ над входа © istock/ilbusca

В плана за координиран европейски подход ще бъдат определени общи правила за намеса в случай, че определена банка се окаже във финансово затруднение, като по този начин се избегне нуждата от спасяване.

Световната финансова криза показа, че проблем в една банка бързо може да обхване цялата икономика и дори други страни. Стана ясно също така, че страните от Съюза не разполагат с необходимите закони за правилно управление на фалиращи банки.

В много случаи правителствата на държавите от ЕС бяха принудени да харчат парите на данъкоплатците, за да помогнат на някои от по-големите банки и да избегнат щети за финансовата система и милиони клиенти.

За да запълни тази празнина, Комисията предлага създаването на обща рамка от правила, която ще помогне на страните членки и националните регулаторни органи да предприемат бързи и ефективни действия за справяне с банковата криза.

Тези мерки ще допринесат за намаляване на въздействието на банковите фалити върху стабилността на финансовите пазари и ще ограничат изразходването на средства на данъкоплатците за евентуално спасяване.

По този начин виновните за лошото управление акционери, кредитори и служители на банката ще поемат отговорността и разходите за преструктуриране. Тези мерки English ще:

  • предоставят по-големи правомощия на публичните органи за предотвратяване на фалитите на банки, ще им позволят да се намесват бързо и да разрешават проблемите
  • задължат всички големи банки да разполагат с план за възстановяване – публичните органи ще трябва също да посочат евентуалните стъпки за намеса и управление на банки в криза
  • гарантират ранна намеса, когато капиталовите резерви на дадена банка спаднат под определено равнище – банката ще трябва да предприеме мерки за възстановяване на финансите си, да извърши важни реформи и да преструктурира дълга си, ако е необходимо
  • позволят на националните власти да поемат контрола над фалираща банка, в случай че първоначалните мерки се окажат неуспешни – това ще позволи например разпродажбата на цялата банка или части от нея
  • осигурят по-ефективно сътрудничество между националните власти при подпомагане на изпитваща затруднения трансгранична банка - в подобен случай Европейският банков орган ще играе главна роля.

Тези мерки са част от поредица реформи DeutschEnglishfrançais , въведени от ЕС с цел регулирането на финансовите пазари и защита на вложителите.

Още за управлението на кризи в банковия сектор DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки