Sökväg

Konkreta råd för tillväxt och jobb - 31/05/2012

En miniräknare och en penna på en hög eurosedlar © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

Kommissionen ger vart och ett av de 27 EU-länderna rekommendationer för deras budgetarbete. Sverige får också i år rådet att försöka öka stabiliteten på bostads- och bolånemarknaden.

De landsspecifika rekommendationerna English är ett svar på EU-ländernas planer på vilka budgetåtgärder och ekonomiska reformer de tänker genomföra under det kommande året.

Rekommendationerna tar hänsyn till varje lands ekonomiska situation och innehåller specifika råd om hur man ska stimulera ekonomisk tillväxt och skapa nya jobb.

Enligt kommissionens allmänna lägesbedömning DeutschEnglishfrançais följer ländernas budgetreformer de prioriteringar som de 27 regeringarna enats om. Flera länder genomför genomgripande ekonomiska reformer som bl.a. innebär strukturförändringar på arbetsmarknaden. Många ser också över finanssektorn.

Men mer måste snabbt göras för att få svaga ekonomier på fötter och lösa euroområdets skuldkris. Länderna måste satsa mer på tillväxtfrämjande åtgärder och få ner arbetslösheten. Man måste också hjälpa ungdomar att få jobb eller utbildning.

Tillväxt på lång sikt

EU-länderna har inte gjort tillräckligt för att nå målen om sysselsättning, forskning och utveckling, utbildning och fattigdomsbekämpning.

Det måste göras mer för att skapa nya affärsmöjligheter och utnyttja jobbmöjligheterna inom t.ex. tjänstesektorn, energi och it.

Arbetskraftens kompetens måste höjas så att den matchar efterfrågan på arbetsmarknaden och länderna måste främja innovation. Mer måste också göras för att främja den ekonomiska återhämtningen och hantera konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Rekommendationerna ingår i den europeiska planeringsterminen. Det är en årligen återkommande sexmånadersprocess där EU-länderna samråder med varandra innan de fastställer sina budgetar och den ekonomiska politiken på hemmaplan.

I kommissionens paket ingår också allmänna rekommendationer för euroområdet DeutschEnglishfrançais .

Terminsslutet närmar sig

Den 28–29 juni träffas EU-ländernas ledare i Europeiska rådet för att diskutera rekommendationerna, så att de kan antas i juli. Därefter ska varje land ta hänsyn till rekommendationerna i sin statsbudget och ekonomiska politik för 2012–2013.

EU-kommissionen och de andra länderna följer sedan upp hur varje land genomför åtgärderna genom en ömsesidig granskning.

Läs mer om den europeiska planeringsterminen English

Tillväxtöversikt för 2012 DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar