Navigacijska pot

Načrt za stabilnost, gospodarsko rast in delovna mesta - 31/05/2012

Kalkulator in pisalo na evrskih bankovcih © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Evropska komisija je s svežnjem priporočil za 27 držav članic EU in za območje evra pripravila smernice za nacionalne proračune in gospodarske politike v obdobju 2012–2013.

Evropska komisija je proučila načrte za proračunske in gospodarske ukrepe v naslednjih 12 mesecih, ki so jih vlade držav članic predložile na začetku leta, in pripravila priporočila za vsako posamezno državo English .

Priporočila upoštevajo gospodarske razmere v vsaki državi in vsebujejo konkretne nasvete za spodbujanje gospodarske rasti in odpiranje novih delovnih mest.

V skupni oceni DeutschEnglishfrançais Evropska komisija ugotavlja, da države članice svoje proračune reformirajo v skladu s prednostnimi nalogami, ki so jih opredelile skupaj. Več držav izvaja večje gospodarske reforme, ki vključujejo strukturne spremembe trga dela. Številne preoblikujejo tudi finančni sektor.

Vendar je treba storiti več, da se bo EU hitro odzvala na krčenje gospodarske rasti in dolžniško krizo območja evra. Države članice morajo uvesti dodatne ukrepe za krepitev gospodarske rasti in zmanjšanje brezposelnosti. Potrebujemo tudi več ukrepov za pomoč mladim pri iskanju dela ali usposabljanja.

Dolgoročna rast

Države članice niso storile zadosti, da bi EU uresničila dogovorjene cilje za zaposlovanje, raziskave in razvoj, izobraževanje in boj proti revščini.

Treba je sprejeti odločnejše ukrepe za odpiranje novih poslovnih priložnosti in izkoristiti nove vire delovnih mest, denimo na področju storitev, energije in digitalnega sektorja.

EU mora izboljšati usposobljenost delovne sile in jo uskladiti s potrebami trga ter spodbuditi inovacije. Več je treba storiti za nadaljnje gospodarsko okrevanje in reševanje posledic staranja prebivalstva.

Priporočila so del evropskega semestra, šestmesečnega ciklusa, ki se izvaja vsako leto in v katerem se države EU med seboj posvetujejo o proračunski in gospodarski politiki.

Evropska komisija je v tem sklopu izdala tudi splošna priporočila za evrsko območje DeutschEnglishfrançais .

Konec semestra

Evropski svet bo na zasedanju 28. in 29. junija razpravljal o priporočilih. Dokončno bodo potrjena julija, nato jih bo vsaka država vključila v svoje nacionalne proračunske in gospodarske politike za obdobje 2012–2013.

Uresničevanje ukrepov v posamezni državi bodo spremljale Evropska komisija in druge države EU.

Več o evropskem semestru English

Letni pregled rasti 2012 DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave