Navigačný riadok

Ďalšie kroky na podporu stability, rastu a zamestnanosti - 31/05/2012

Kalkulačka a pero položené na eurobankovkách © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

Balík odporúčaní pre jednotlivé členské štáty EÚ a pre eurozónu ako celok obsahuje usmernenia týkajúce sa vnútroštátnych rozpočtových a hospodárskych politík na obdobie 2012 – 2013.

Odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny English sa zakladajú na národných programoch rozpočtových a hospodárskych reforiem, ktoré by sa mali realizovať počas nasledujúcich dvanástich mesiacoch a ktoré vlády členských štátov predložili začiatkom tohto roka.

Tieto odporúčania zohľadňujú osobitnú hospodársku situáciu každej krajiny a poskytujú konkrétne usmernenia na podporu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.

Výsledky celkového hodnotenia DeutschEnglishfrançais doterajšieho pokroku ukazujú, že krajiny pokračujú v reforme svojich rozpočtových politík v súlade so stanovenými prioritami. V niekoľkých krajinách prebiehajú významné hospodárske reformy, medzi ktoré patria štrukturálne reformy pracovného trhu či finančných sektorov.

Na riešenie oslabených ekonomík a dlhovej krízy v eurozóne je však potrebné prijať ďalšie urýchlené kroky. Vlády musia zaviesť dodatočné opatrenia na podporu rastu a zníženie miery nezamestnanosti a podniknúť kroky zamerané na pomoc mladým pri hľadaní práce alebo vhodnej odbornej prípravy.

Dlhodobý rast

Vlády členských štátov neurobili dosť, aby EÚ umožnili splniť dohodnuté ciele v oblasti zamestnanosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a boja proti chudobe.

Na vytvorenie podnikateľských príležitostí a nových zdrojov zamestnanosti v odvetví služieb, energetiky a digitálneho hospodárstva je potrebné vyvinúť oveľa väčšie úsilie.

EÚ musí prijať opatrenia zamerané na zvýšenie kvalifikácie svojej pracovnej sily, na lepšie zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce a na podporu inovácie. Rovnako sa musí zamerať na udržateľnosť hospodárskeho oživenia a riešenie dôsledkov starnúceho obyvateľstva.

Odporúčania sú súčasťou prvého európskeho semestra, pravidelného šesťmesačného cyklu, počas ktorého vlády členských štátov EÚ vzájomne konzultujú svoje rozpočtové a hospodárske politiky.

Komisia v rámci tohto postupu uverejnila aj všeobecné odporúčania pre eurozónu DeutschEnglishfrançais ako celok.

Záverečná fáza semestra

Odporúčania prediskutuje Európska rada na svojom zasadnutí 28. a 29. júna. Po tom, ako ich Rada formálne prijme v júli, budú implementované v jednotlivých krajinách v rámci národných rozpočtových a hospodárskych politík na tento a budúci rok.

Komisia a ostatné členské krajiny EÚ budú následne monitorovať uplatňovanie týchto odporúčaní v rámci vzájomného hodnotenia.

Ďalšie informácie o európskom semestri English

Ročný prieskum rastu (2012) DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy