Ścieżka nawigacji

Plan działania na rzecz stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - 31/05/2012

Kalkulator i długopis na banknotach euro © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

Pakiet zaleceń dla każdego z 27 państw członkowskich UE i dla strefy euro zawiera wytyczne w zakresie krajowej polityki budżetowej i gospodarczej na lata 2012-2013.

Komisja formułuje zalecenia dla poszczególnych państw English w odpowiedzi na plany reform budżetowych i gospodarczych obejmujące kolejne 12 miesięcy przedstawione w tym roku przez rządy krajowe.

Zalecenia te uwzględniają sytuację gospodarczą każdego z krajów i zawierają konkretne porady dotyczące stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Z ogólnej oceny DeutschEnglishfrançais dotychczasowych postępów wynika, że kraje UE dokonują reformy budżetu zgodnie z priorytetami określonymi przez rządy 27 państw. Niektóre kraje realizują znaczące reformy gospodarcze, obejmujące m.in. zmiany strukturalne na rynku pracy. W wielu państwach dokonuje się również reformy krajowego sektora finansów.

Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby poradzić sobie z osłabieniem gospodarki i kryzysem zadłużenia strefy euro. W dodatku trzeba działać szybko. Władze muszą wdrożyć dodatkowe środki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu i zmniejszyć bezrobocie. Konieczne są dodatkowe działania, które pomogą młodym ludziom znaleźć pracę lub podnieść kwalifikacje.

Wzrost gospodarczy w długim okresie

Wkład rządów krajowych w osiągnięcie przez UE uzgodnionych celów w zakresie zatrudnienia, badań i rozwoju, edukacji i walki z ubóstwem jest niewystarczający.

Trzeba zintensyfikować działania mające na celu zwiększenie możliwości dla przedsiębiorstw i znalezienie nowych miejsc zatrudnienia w sektorze usług, energii i technologii cyfrowych.

UE musi podnosić poziom kwalifikacji pracowników, dopasowywać je do potrzeb rynku oraz wspierać innowacje. Trzeba dołożyć większych starań, by podtrzymać ożywienie gospodarcze i rozwiązać problemy wynikające ze starzenia się społeczeństwa.

Zalecenia stanowią część pierwszego „semestru europejskiego”, czyli trwającego sześć miesięcy i przeprowadzanego co roku procesu, w ramach którego rządy państw UE prowadzą wzajemne konsultacje w sprawie budżetu oraz polityki gospodarczej na poziomie krajowym.

W ramach tego procesu Komisja opublikowała również zalecenia dla strefy euro DeutschEnglishfrançais .

Kolejne etapy semestru europejskiego

Na posiedzeniu odbywającym się w dniach 28-29 czerwca Rada Europejska omówi te zalecenia. Po ich zatwierdzeniu w lipcu, każdy kraj będzie musiał uwzględnić je w budżecie krajowym i polityce gospodarczej na lata 2012-2013.

Komisja i pozostałe kraje UE będą monitorować postępy każdego z państw UE we wdrażaniu zaleconych środków w ramach wzajemnej weryfikacji przebiegu procesu.

Więcej na temat europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej English

Roczna analiza wzrostu gospodarczego 2012 DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki