Kruimelpad

Roadmap voor stabiliteit, groei en banen - 31/05/2012

Rekenmachine en pen op euro-bankbiljetten © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

Alle EU-landen en de eurozone hebben aanbevelingen gekregen voor de begroting en het economisch beleid in 2012-2013.

De landspecifieke aanbevelingen English van de Commissie zijn een antwoord op de plannen voor economische en begrotingshervormingen in de volgende twaalf maanden die de regeringen eerder dit jaar hebben ingediend.

Zij houden rekening met de economische situatie van ieder land en omvatten specifiek advies over hoe er meer groei en banen kunnen komen.

In een algemene evaluatie DeutschEnglishfrançais van de vooruitgang wordt vastgesteld dat de landen hun begrotingen hervormen volgens de prioriteiten die door de 27 regeringen zijn vastgelegd. Verschillende landen voeren belangrijke economische hervormingen door, onder meer om hun arbeidsmarkt structureel te veranderen. Tal van landen hervormen ook hun financiële sector.

Er zijn echter nog meer dringende inspanningen nodig om het hoofd te bieden aan de economische terugval en de schuldencrisis van de eurozone. De regeringen moeten nog meer doen om de groei omhoog te krijgen en de werkloosheid terug te dringen. Er zijn meer maatregelen nodig om jongeren aan de slag te helpen of op te leiden.

Langetermijngroei

De regeringen hebben nog niet genoeg gedaan om de EU in staat te stellen de afgesproken doelstellingen te halen op het gebied van werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en de strijd tegen armoede.

Nieuwe inspanningen moeten meer kansen voor het bedrijfsleven scheppen en nieuwe bronnen van werkgelegenheid aanboren, bijvoorbeeld in de diensten-, energie- en digitale sector.

De EU moet de vaardigheden van de arbeidskrachten verbeteren en beter op de markt afstemmen. Daarnaast moet zij de innovatie bevorderen. Het economisch herstel moet ondersteund worden en de gevolgen van de vergrijzing moeten worden aangepakt.

Deze aanbevelingen worden gedaan in het kader van het eerste "Europees semester", een jaarlijks proces van zes maanden waarin de EU-regeringen intensief met elkaar overleg voeren over hun begroting en economisch beleid.

Daarnaast doet de Commissie ook algemene aanbevelingen voor de eurozone DeutschEnglishfrançais .

De afronding van het semester

Op 28 en 29 juni komt de Europese Raad bijeen om de aanbevelingen te bespreken. Wanneer ze in juli worden goedgekeurd, moet ieder land zijn ze in de nationale begroting en het economisch beleid voor 2012-2013 verwerken.

De Commissie en de EU-landen zullen vervolgens van elkaar nagaan in hoeverre zij de aanbevelingen hebben opgevolgd.

Meer over het Europees semester English

Jaarlijkse groeicijfers 2012 DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links