Navigācijas ceļš

Stabilitātes, izaugsmes un darbavietu ceļvedis - 31/05/2012

Kalkulators un pildspalva uz eiro banknotēm © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

Ieteikumi katrai no 27 ES valstīm un eirozonas valstīm par 2012.-2013. gada valsts budžetu un ekonomikas politiku.

Komisijas ieteikumi katrai dalībvalstij English sagatavoti, ievērojot katras dalībvalsts valdības šī gada sākumā iesniegto pasākumu plānu budžeta un ekonomiskās reformām nākamo 12 mēnešu laikā.

Tajos, ņemot vērā katras valsts ekonomisko situāciju, sniegti konkrēti padomi, kā stimulēt ekonomikas izaugsmi un darbavietu rašanos.

Vispārēji novērtējot DeutschEnglishfrançais panākto progresu, tika konstatēts, ka valstis reformē savu budžetu atbilstīgi 27 valstu valdību noteiktajām prioritātēm. Atsevišķas valstis īsteno būtiskas ekonomiskas reformas, tostarp arī strukturālas izmaiņas to darba tirgū. Daudzas valstis arī pārkārto finanšu nozari.

Tomēr, lai pārvarētu eirozonas parādu krīzi un ekonomikas lejupslīdi, ir jārīkojas radikālāk un nekavējoties. Valdībām ir jāveic papildu pasākumi, lai veicinātu izaugsmi un mazinātu bezdarbu. Ir jādara vairāk, lai palīdzētu jauniem cilvēkiem atrast darbu un iegūt kvalifikāciju.

Ilgtermiņa izaugsme

Valdības nav izdarījušas visu, lai ES varētu sasniegt kopīgi apstiprinātos mērķus nodarbinātības, pētniecības un izstrādes, izglītības un nabadzības mazināšanas jomā.

Ir jārīkojas krasāk, lai pavērtu uzņēmējdarbības iespējas un radītu jaunas darbavietas, piemēram, pakalpojumu nozarē, enerģētikā un digitālajā nozarē.

ES ir jāgādā par tās darbaspēka prasmju attīstīšanu, ievērojot pieprasījumu darba tirgū, un jāsekmē inovācija. Ir jādara vairāk, lai tiktu uzturēta ekonomikas atveseļošanās un pārvarētas sekas, ko rada sabiedrības novecošana.

Šie ieteikumi sagatavoti atbilstīgi pirmajam “Eiropas pusgadam”, ikgadējam sešu mēnešu procesam, kurā ES valdības konsultē cita citu budžeta un ekonomikas politikas jautājumos.

Komisija šī procesa ietvaros sagatavojusi arī vispārējus ieteikumus eirozonai DeutschEnglishfrançais .

Pusgada noslēgums

Eiropadome apspriedīs šos ieteikumus 28.-29. jūnijā. Pēc to apstiprināšanas jūlijā katrai valstij tie būs jāiestrādā valsts budžetā un ekonomikas politikā 2012.-13. gadam.

Tad Komisija un ES valstis īstenos salīdzinošu izvērtēšanu, proti, sekos līdzi tam, kā katra valsts īsteno šos pasākumus.

Vairāk par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu English

2012. gada izaugsmes pētījums DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites