Naršymo kelias

Stabilumo, augimo ir užimtumo užtikrinimo gairės - 31/05/2012

Skaičiuotuvas ir rašiklis ant euro banknotų © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Rekomendacijose kiekvienai iš 27 ES šalių ir euro zonos šalims nustatytos 2012–2013 m. nacionalinio biudžeto ir ekonomikos politikos gairės.

Komisija, remdamasi šių metų pradžioje ES šalių vyriausybių pateiktais kitų 12 mėnesių biudžeto ir ekonomikos reformų planais, parengė kiekvienai ES šaliai rekomendacijas English .

Jose atsižvelgiant į kiekvienos šalies ekonomikos padėtį pateikiama konkrečių patarimų, kaip suteikti impulsą ekonomikai ir kurti naujas darbo vietas.

Bendrajame pažangos vertinime DeutschEnglishfrançais nurodoma, kad šalys savo biudžetus reformuoja atsižvelgdamos į 27 vyriausybių nustatytus prioritetus. Keliose šalyse įgyvendinamos plataus masto ekonomikos reformos, tarp jų – struktūriniai darbo rinkos pokyčiai. Daugelyje šalių taip pat reformuojamas finansų sektorius.

Vis dėlto, siekiant sustiprinti šalių ekonomiką ir išbristi iš euro zonos skolų krizės, lieka dar daug nuveikti, ir veikti reikia skubiai. Vyriausybės turi įgyvendinti papildomas ekonomikos augimo skatinimo priemones, sumažinti nedarbą, sudaryti jaunimui geresnes sąlygas rasti darbą ir mokytis.

Ilgalaikis augimas

Vyriausybės ėmėsi nepakankamai veiksmų, kad ES galėtų pasiekti užsibrėžtus užimtumo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, švietimo ir kovos su skurdu sričių tikslus.

Aktyvesnių veiksmų reikia ir tam, kad būtų sudarytos naujos galimybės verslui ir kuriamos naujos darbo vietos, kaip antai paslaugų, energetikos ar skaitmeninių technologijų sektoriuose.

Reikia tobulinti ES darbo jėgos įgūdžius, suderinti juos su rinkos poreikiais ir skatinti inovacijas. Be to, būtina aktyviau remti ekonomikos atgaivinimo planą ir spręsti visuomenės senėjimo problemas.

Šios rekomendacijos teikiamos laikantis pirmojo Europos semestro tvarkos. Tai kasmet vykdomas šešis mėnesius trunkantis procesas, per kurį ES vyriausybės konsultuojasi vienos su kitomis derindamos biudžetus ir ekonomikos politiką.

Laikydamasi šios tvarkos Europos Komisija taip pat parengė bendras rekomendacijas euro zonos šalims DeutschEnglishfrançais .

Semestro pabaiga

Birželio 28–29 d. Europos Vadovų Taryba susitiks apsvarstyti rekomendacijų. Jos turėtų būti patvirtintos liepos mėnesį. Po to kiekviena šalis turės jas įgyvendinti rengdamos 2012–2013 m. valstybės biudžetą ir formuodamos ekonomikos politiką.

Europos Komisija ir kitos ES šalys stebės, kaip kiekviena šalis įgyvendina šias priemones.

Daugiau apie Europos semestrą English

2012 m. augimo apžvalga DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos