Navigointipolku

Uusia toimia vakauden, kasvun ja työllisyyden tueksi - 31/05/2012

Laskin ja kynä euroseteleiden päällä © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

Komissio on antanut EU-maille ja euroalueelle joukon taloutta koskevia suosituksia, joilla ohjataan niiden budjetti- ja talouspolitiikkaa vuosina 2012–2013.

Komission antamat maakohtaiset suositukset English ovat vastaus EU-maiden hallitusten huhtikuun loppuun mennessä toimittamiin suunnitelmiin talous- ja finanssipoliittisista uudistuksista seuraavien 12 kuukauden aikana.

Maakohtaisissa suosituksissa on otettu huomioon kunkin EU-maan erityistilanne, ja niissä annetaan ohjeita kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi.

Komissio arvioi DeutschEnglishfrançais , että EU-maat ovat yleisesti ottaen toteuttaneet julkisen talouden uudistukset yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Useissa maissa toteutetaan parhaillaan merkittäviä talouden rakenneuudistuksia, jotka vaikuttavat myös niiden työmarkkinoihin. Uudistukset ulottuvat myös EU-maiden finanssisektoreille.

Pikaiset lisätoimet ovat kuitenkin tarpeen, jotta talouskasvun heikkeneminen saadaan pysäytettyä ja euroalueen velkakriisi voitettua. Komissio katsoo, että EU-maiden on toteutettava lisätoimenpiteitä kasvun tukemiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi. Erityisesti olisi lisättävä toimia, joilla autetaan nuoria pääsemään töihin tai koulutukseen.

Tavoitteena pitkän aikavälin kasvu

Komission näkemyksen mukaan EU-maat eivät ole toteuttaneet riittävästi toimia, jotta EU:n työllisyyttä, tutkimusta ja kehitystä, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä koskevat tavoitteet täyttyisivät.

Yritysten liiketoimintamahdollisuuksia olisikin parannettava, ja myös palvelu- ja energia-alojen ja digitaalitalouden työllistäviä vaikutuksia olisi hyödynnettävä tehokkaammin.

EU:n on nostettava työvoiman osaamistasoa, edistettävä innovointia ja mukautettava työntekijöiden taidot ja koulutus vastaamaan paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Lisätoimia tarvitaan myös talouden elpymisen tukemiseksi ja väestön ikääntymisestä aiheutuviin haasteisiin vastaamiseksi.

Suositukset ovat osa nk. EU-ohjausjaksoa. Se on vuotuinen kuuden kuukauden jakso, jonka aikana jäsenmaat voivat hyötyä koordinoinnista EU:n tasolla, kun ne valmistelevat kansallista budjetti- ja talouspolitiikkaansa.

Komissio antoi samassa yhteydessä suosituksia myös koko euroaluetta DeutschEnglishfrançais varten.

EU-ohjausjakson jatkotoimet

Komission nyt esittämistä suosituksista keskustellaan Eurooppa-neuvoston kokouksessa 28.–29. kesäkuuta. Suositukset on määrä hyväksyä lopullisesti heinäkuussa. Sen jälkeen EU-maiden on otettava ne huomioon kansallisissa budjeteissaan ja talouspolitiikoissaan vuosille 2012–2013.

Komissio ja muut EU-maat seuraavat suositusten täytäntöönpanoa tiiviisti EU-ohjausjaksoon kuuluvan vertaisarvioinnin avulla.

Lisätietoa talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta English

Vuotuinen kasvuselvitys 2012 DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä