Navigatsioonitee

Stabiilsuse, majanduskasvu ja töökohtade loomise kava - 31/05/2012

Kalkulaator ja pliiats euro pangatähtedel © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

27 ELi liikmesriigile ning euroalale suunatud soovituste pakett hõlmab juhiseid riigieelarve ning majanduspoliitika haldamiseks ajavahemikus 2012–2013.

Komisjoni riigipõhised soovitused English on vastuseks liikmesriikide valitsuste kavadele, mille nad esitasid selle aasta alguses eelarve- ja majandusreformi meetmete kohta järgnevaks 12 kuuks.

Soovitustes arvestatakse iga riigi majanduslikku olukorda ning esitatakse konkreetseid nõuandeid majanduskasvu elavdamiseks ja töökohtade loomiseks.

Vastavalt seniste edusammude üldhinnangule DeutschEnglishfrançais , reformivad liikmesriigid oma eelarvet vastavalt 27 valitsuse seatud prioriteetidele. Mitmetes riikides on võetud ette suured majandusreformid, mis hõlmavad struktuurseid muutusi nende tööturgudel. Paljud riigid korraldavad ümber ka oma finantssektori.

Siiski tuleb teha rohkem ja teha seda kiiresti, et lahendada nõrgenevate majanduste ja euroala võlakriisi probleeme. Valitsused peavad rakendama täiendavaid kasvu soodustavaid meetmeid ning vähendama tööpuudust. Rohkem meetmeid on vaja selleks, et aidata noortel tööd leida või osaleda koolitusel.

Pikaajaline kasv

Valitsuste tegevus ei ole olnud piisav, et EL saaks täita kokkulepitud eesmärke tööhõive, teadus- ja arendustegevuse, hariduse ning vaesusevastase võitluse valdkonnas.

Rohkem tuleb teha ettevõtlusvõimaluste avamiseks ning töökohtade loomise uute allikate ärakasutamiseks, näiteks teenuste, energeetika ja digitaalsektoris.

EL peab tõstma oma tööjõu oskuste taset, viima selle vastavusse turu vajadustega ning hoogustama innovatsiooni. Majanduse taastumiseks ning elanikkonna vananemise tagajärgedega tegelemiseks tuleb teha veelgi rohkem.

Soovitused on osa esimesest „Euroopa poolaastast”, s.o iga-aastasest kuuekuulisest protsessist, mille raames ELi liikmesriikide valitsused konsulteerivad üksteisega oma eelarve ja majanduspoliitika teemal.

Selle protsessi raames esitas komisjon ka üldised soovitused euroalale DeutschEnglishfrançais .

Poolaasta lõpuleviimine

Soovitusi arutatakse Euroopa Ülemkogu kohtumisel 28. ja 29. juunil. Kui need juulis vastu võetakse, on iga riigi ülesandeks siduda soovitused oma riigieelarve ning majanduspoliitikaga ajavahemikuks 2012–2013.

Komisjon ja ELi liikmesriigid jälgivad seejärel poolaasta eksperdihinnangu protsessi raames, kuidas iga liikmesriik asjaomaseid meetmeid rakendab.

Lugege täiendavalt Euroopa poolaasta kohta English

2012. aasta majanduskasvu ülevaade DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad