Διαδρομή πλοήγησης

Χάρτης πορείας για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση - 31/05/2012

Αριθμομηχανή και στυλό πάνω σε χαρτονομίσματα ευρώ © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

Οι δέσμες συστάσεων για κάθε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ και για την ευρωζώνη συνολικά, παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τις οικονομικές πολιτικές του 2012-2013

Οι συστάσεις ανά χώρα English που εξέδωσε η Επιτροπή βασίζονται στα σχέδια που υπέβαλε στις αρχές του έτους κάθε κράτος μέλος σχετικά με τις δημοσιονομικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να εφαρμόσει τους επόμενους 12 μήνες.

Οι συστάσεις της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας και διατυπώνουν συγκεκριμένες συμβουλές για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Μια συνολική αξιολόγηση DeutschEnglishfrançais της μέχρι σήμερα προόδου δείχνει ότι οι χώρες αναμορφώνουν τους προϋπολογισμούς τους σύμφωνα με τις προτεραιότητες που είχαν θέσει οι 27 κυβερνήσεις. Ορισμένες χώρες έχουν αποδυθεί σε σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και διαρθρωτικές αλλαγές της αγοράς εργασίας τους. Πολλές χώρες προβαίνουν επίσης σε μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.

Ωστόσο, απομένουν πολλά να γίνουν, και μάλιστα γρήγορα, ώστε να αναχαιτιστεί η εξασθένιση των οικονομιών και η κρίση χρέους στην ευρωζώνη. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν συμπληρωματικά μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη και μειώνουν την ανεργία. Χρειάζονται επίσης και άλλα μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης και της κατάρτισης των νέων.

Μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Οι κυβερνήσεις δεν δραστηριοποιήθηκαν επαρκώς ώστε να μπορέσει η ΕΕ να καλύψει τους συμφωνηθέντες στόχους όσον αφορά την απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και την αναζήτηση νέων πηγών απασχόλησης, π.χ. στους τομείς των υπηρεσιών, της ενέργειας και της ψηφιακής οικονομίας.

Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει το επίπεδο των δεξιοτήτων του εργατικού της δυναμικού και να το προσαρμόσει στις ανάγκες της αγοράς, όπως και να δώσει ώθηση στην καινοτομία. Χρειάζονται επίσης περαιτέρω μέτρα για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάκαμψης και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού.

Οι συστάσεις εντάσσονται στο πρώτο "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" που είναι μια εξάμηνη διαδικασία, επαναλαμβανόμενη κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ θα ανταλλάσσουν συμβουλές και απόψεις για τους προϋπολογισμούς και τις οικονομικές πολιτικές τους.

Ως μέρος της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης συστάσεις για το σύνολο της ζώνης του ευρώ DeutschEnglishfrançais .

Ολοκλήρωση του Εξαμήνου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνέλθει στις 28-29 Ιουνίου για να συζητήσει τις συστάσεις. Μόλις αυτές εγκριθούν, τον Ιούλιο, θα εναπόκειται σε κάθε χώρα να τις ενσωματώσει στον εθνικό της προϋπολογισμό και στην οικονομική πολιτική της για το 2012-13.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή και άλλες χώρες της ΕΕ θα παρακολουθούν τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων αυτών από κάθε χώρα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Εξαμήνου.

Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο English

Έρευνα 2012 για την ανάπτυξη DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι