Cesta

Na cestě k hospodářské stabilitě, růstu a zaměstnanosti - 31/05/2012

Pero a kalkulačka leží na eurobankovkách © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

Balíček doporučení všem 27 zemím EU i pro eurozónu nabízí vodítko k tvorbě rozpočtu a hospodářské politiky jednotlivých zemí na období 2012–2013.

Doporučení Komise jednotlivým zemím English jsou reakcí na programy rozpočtových a hospodářských reforem na příštích 12 měsíců, které členské státy předložily na začátku roku.

Doporučení berou v úvahu hospodářskou situaci každé země a poskytují konkrétní rady ohledně stimulace hospodářského růstu a vytváření pracovních příležitostí.

Podle celkového hodnocení DeutschEnglishfrançais dosaženého pokroku přistoupily země k reformě svých rozpočtů, a to v souladu s prioritami stanovenými všemi 27 státy. Několik zemí provádí významné hospodářské reformy, které zahrnují strukturální změny na trzích práce. Mnoho z nich rovněž reformuje svá finanční odvětví.

K posílení slabých ekonomik a vyřešení dluhové krize eurozóny je však třeba urychleně podniknout další kroky. Vlády musí provést další opatření k posílení růstu a ke snížení nezaměstnanosti. Rovněž tak je třeba přijmout opatření, která pomohou mladým lidem najít práci nebo získat potřebné vzdělání.

Dlouhodobý růst

Členské země nepodnikly dostatečné kroky k tomu, aby mohla EU jako celek splnit dohodnuté cíle týkající se zaměstnanosti, výzkumu a rozvoje, vzdělávání a boje proti chudobě.

Je třeba přijmout taková opatření, jež otevřou nové obchodní příležitosti a umožní tvorbu nových pracovních míst, zejména ve službách, energetice či digitálním odvětví.

Unie musí zvýšit úroveň kvalifikace pracovníků, sladit ji s potřebami trhu a podporovat inovace. Více je nutné učinit k udržení hospodářského oživení a k řešení důsledků stárnutí obyvatelstva.

Doporučení tvoří součást tzv. prvního „evropského semestru“, což je šestiměsíční proces, který bude prováděn každý rok a během kterého budou vlády členských států EU navzájem konzultovat své rozpočty a hospodářské politiky.

Součástí tohoto procesu jsou i obecná doporučení pro eurozónu DeutschEnglishfrançais vydaná Komisí.

Plnění evropského semestru

Ve dnech 28. – 29. června 2012 se sejde Evropská rada, aby tato doporučení projednala. Jakmile budou v červenci schválena, bude je muset každá země začlenit do svých vnitrostátních rozpočtů a hospodářských politik na období 2012–2013.

Realizaci opatření bude následně monitorovat Evropské komise i samotné státy navzájem.

Další informace o evropském semestru English

Roční analýza růstu 2012 DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy