Навигационна пътека

Пътна карта за стабилност, растеж и работни места - 31/05/2012

Калкулатор и писалка върху евробанкноти © iStockphoto.com/SrdjanSrdjanov

В пакет от препоръки за всяка от 27-те страни от ЕС и за еврозоната се дават насоки за националните бюджетни и икономически политики за 2012-2013 г.

Направените от Комисията конкретни препоръки за отделните страни от ЕС English са в отговор на представените по-рано през годината планове на правителствата за бюджетни и икономически реформи през следващите 12 месеца.

В препоръките се взема предвид икономическото положение на всяка страна и се предоставят конкретни съвети за стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места.

Според цялостна оценка DeutschEnglishfrançais на постигнатия дотук напредък страните реформират бюджетите си в съответствие с приоритетите, определени от 27-те правителства. Няколко държави предприемат мащабни икономически реформи, включващи структурни промени на трудовите пазари. Много страни реформират финансовите си сектори.

Въпреки това са необходими повече, и то бързи мерки, за да се справим с отслабващите икономики и дълговата криза в еврозоната. Правителствата трябва да вземат допълнителни мерки за стимулиране на растежа и намаляване на безработицата. Необходими са повече мерки, помагащи на младите хора да си намерят работа или да се обучават.

Дългосрочен растеж

Правителствата не са направили достатъчно, за да може ЕС да постигне договорените цели в областта на заетостта, научните изследвания и развойната дейност, образованието и борбата с бедността.

Нужни са по-решителни действия за създаване на възможности за бизнес и използване на нови източници на работни места - например в секторите на услугите, енергетиката и цифровите технологии.

Квалификацията на работната сила в ЕС трябва да се повиши и да отговаря на потребностите на пазара. Освен това Съюзът трябва да подпомага иновациите. Нужно е да се направи повече за постигане на устойчив икономически растеж и за справяне с последиците от застаряването на населението.

Препоръките са част от първия европейски семестър - шестмесечен процес, който ще се провежда всяка година и по време на който правителствата от ЕС ще обсъждат едни с други бюджетните и икономическите си политики.

В рамките на този процес Комисията публикува и общи препоръки за еврозоната DeutschEnglishfrançais .

Приключване на семестъра

Европейският съвет ще обсъди препоръките на 28 и 29 юни. След като те бъдат одобрени през юли, всяка страна ще трябва да ги включи в своите бюджетни и икономически политики за 2012-2013 г.

След това Комисията и другите страни от ЕС ще следят как всяка страна изпълнява тези мерки като част от процеса на партньорска проверка в европейския семестър.

Още за европейския семестър English

Обзор на растежа за 2012 г. DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки