Navigacijska pot

Štirje starejši pri igranju kart © EU

Po napovedih poročila naj bi bila skoraj tretjina evropskega prebivalstva (od skupaj 517 milijonov prebivalcev EU) leta 2060 starejša od 65 let.

Starostna struktura prebivalcev Evropske unije naj bi se po ugotovitvah najnovejšega poročila English EU o staranju prebivalstva v naslednjih desetletjih dramatično spremenila.

Število vseh prebivalcev bo leta 2060 sicer nekoliko naraslo (517 milijonov v primerjavi s 502 milijonoma leta 2010), vendar bodo ljudje v povprečju precej starejši – 30 % evropskih prebivalcev bo starejših od 65 let. To je sicer pomemben dosežek, vendar daljša življenjska doba obenem predstavlja pomemben izziv za gospodarstvo držav članic in sisteme socialne varnosti.

To tudi pomeni, da bo manj delovno aktivnega prebivalstva – delež prebivalcev, starih med 15 in 64 let, naj bi se s 67 % zmanjšal na 56 %. S tem bi z zdajšnjih 4 zaposlenih na enega upokojenca prišli na samo 2 zaposlena.

Demografske spremembe bodo znantno vplivale na javne finance v EU. Glede na trenutno stanje, naj bi se javni odhodki, povezani s staranjem prebivalstva (pokojnine, izdatki za zdravstvo in dolgotrajno nego), med letoma 2010 in 2060 povečali za 4,1 %, in sicer s 25 % na 29 % BDP. Tudi delež izdatkov za pokojnine naj bi se do leta 2060 dvignil na 13 % BDP (z zdajšnjih 11,3 %). Poročilo sicer ugotavlja velike razlike med državami, ki so v največji meri odvisne od napredka posamezne države pri pokojninski reformi.

Potrjuje tudi, da bo izzive, povezane s staranjem prebivalcev, treba reševati z odločnimi političnimi ukrepi.

Obseg in hitrost staranja prebivalstva sta odvisna od pričakovane življenjske dobe, rodnosti in priseljevanja. Pričakovana življenjska doba ob rojstvu naj bi se zvišala s 76,7 let (leta 2010) na 84,6 let (leta 2060) za moške in z 82,5 na 89,1 let za ženske. Stopnja rodnosti v EU naj bi se le nekoliko povečala, in sicer z 1,59 otroka na žensko leta 2010 na 1,71 otroka leta 2060. Skupni selitveni prirast v EU naj bi do leta 2060 znašal približno 60 milijonov oseb.

Več o politiki EU na področju staranja prebivalcev

Evropsko leto aktivnega staranja 2012

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave