Navigačný riadok

4 straší ľudia okolo stola hrajúci karty © EÚ

Výsledky najnovšej správy poukazujú na to, že až tretina Európanov (z celkového počtu 517 miliónov) bude do roku 2060 vo veku 65 a viac rokov.

Podľa dnes uverejnenej správy English EÚ o starnutí obyvateľstva sa očakáva, že vekový profil v EÚ sa v nasledujúcich desaťročiach dramaticky zmení.

Hoci celkový počet obyvateľstva sa v roku 2060 mierne zvýši (na 517 miliónov z 502 miliónov v roku 2010), populácia bude oveľa staršia – 30 % Európanov by malo mať 65 a viac rokov. Ide o značný úspech, veľké množstvo staršieho obyvateľstva však predstavuje pre európske ekonomiky a systémy sociálneho zabezpečenia veľkú výzvu.

Na druhej strane to znamená, že menej ľudí bude v produktívnom veku. Predpokladá sa, že podiel osôb vo veku 15 až 64 rokov poklesne zo 67 % na 56 %. To zhruba znamená, že počet osôb v produktívnom veku na jedného dôchodcu klesne zo 4 na 2.

Tieto demografické zmeny budú mať pravdepodobne podstatný vplyv na verejné financie v EÚ. Na základe súčasných politík, by verejné výdavky viazané len na vek (dôchodky, zdravotná a dlhodobá starostlivosť) mali vzrásť do roku 2060 o 4,1 % HDP (v porovnaní s rokom 2010), t. j. z 25 % na približne 29 % HDP. Len samotné výdavky na dôchodky by mali do roku 2060 narásť z 11,3 % na takmer 13 % HDP. Podľa správy však budú medzi krajinami existovať značné rozdiely, ktoré budú závisieť od pokroku dosiahnutom pri uplatňovaní penzijných reforiem.

Správa teda potvrdzuje, že riešenie výziev týkajúcich sa starnúceho obyvateľstva si vyžaduje rozhodné opatrenia v oblasti politík.

Rozsah a rýchlosť starnutia obyvateľstva ovplyvnia faktory, ako sú budúca priemerná dĺžka života, pôrodnosť a migrácia. Očakávaná dĺžka života u mužov by sa mala zvýšiť zo 76,7 roka v roku 2010 na 84,6 v roku 2060 a u žien z 82,5 na 89,1 roka. Pôrodnosť by sa mala mierne zvýšiť z 1,59 narodení na jednu ženu v roku 2010 na 1,71 v roku 2060. Predpokladá sa, že súhrnná čistá imigrácia do EÚ bude v roku 2060 predstavovať 60 miliónov obyvateľov.

Viac o opatreniach EÚ v oblasti starnutia

Európsky rok aktívneho starnutia 2012

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy