Ścieżka nawigacji

Cztery starsze osoby grające w karty © UE

Ze sprawozdania wynika, że w 2060 r. niemal co trzeci obywatel liczącej 517 mln mieszkańców UE będzie miał 65 lat lub więcej

Z opublikowanego dzisiaj sprawozdania English UE na temat starzenia się społeczeństwa wynika, że struktura wiekowa mieszkańców UE ma się diametralnie zmienić w nadchodzących dekadach.

Przewiduje się, że w 2060 r. populacja będzie nieco liczniejsza (517 mln , w porównaniu z 502 mln w 2010 r.) oraz znacznie starsza (30 proc. Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej). Wydłużenie średniej długości życia jest bez wątpienia znacznym osiągnięciem, jednak coraz liczniejsze społeczeństwo stanowi istotne wyzwanie dla gospodarki krajów europejskich i systemów opieki społecznej.

Z drugiej strony oznacza to, że będzie coraz mniej ludzi w wieku produkcyjnym – odsetek osób w wieku od 15 do 64 lat spadnie z 67 proc. do 56 proc. Na każdego emeryta lub rencistę przypadać będą zaledwie dwie osoby w wieku produkcyjnym (obecnie przypadają cztery osoby).

Przewiduje się, że te zmiany demograficzne będą miały poważne konsekwencje dla finansów publicznych w UE. W oparciu o obecnie prowadzoną politykę, szacuje się, że wydatki publiczne bezpośrednio powiązane z wiekiem (emerytury, opieka zdrowotna i długoterminowa) wzrosną do roku 2060 o 4,1 proc. PKB (w porównaniu z rokiem 2010), t.j. z 25 proc. do około 29 proc. PKB. Natomiast same wydatki na emerytury miałyby wzrosnąć z 11,3 proc. do prawie 13 proc. PKB do roku 2060. Jednakże z raportu wynika, że istnieją duże różnice w poszczególnych państwach członkowskich, w dużej mierze wynikające z postępów, jakie dany kraj poczynił w realizacji reformy emerytalnej.

Raport zatem potwierdza, że sprostanie wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa będzie wymagało zdecydowanych działań politycznych.

Stopień i tempo starzenia się ludności zależy od czynników takich jak: średnia długość życia, płodność czy przepływy migracyjne. Przewiduje się, że średnia długość życia wzrośnie z 76,7 lat w 2010 r. do 84,6 lat w 2060 r. w przypadku mężczyzn oraz z 82,5 lat do 89,1 lat w przypadku kobiet. Również wskaźnik dzietności w UE ma nieznacznie wzrosnąć: z 1,59 urodzeń/kobietę w 2010 r. do 1,71 urodzeń/kobietę w 2060 r. Natomiast saldo migracji (migracja netto) w UE ma wynieść około 60 mln ludzi do 2060 r.

Więcej na temat polityki UE w zakresie starzenia się społeczeństwa

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych 2012

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki