Kruimelpad

Vier bejaarden spelen kaart © EU

Uit het verslag blijkt dat in 2060 een op drie van de 517 miljoen Europeanen over 65 zal zijn.

In de komende decennia gaat de bevolkingsopbouw in de EU drastisch wijzigen. Dat staat te lezen in een vandaag gepubliceerd EU-verslag English over vergrijzing.

De totale bevolking zal nog licht stijgen (van 502 miljoen in 2010 naar 517 miljoen in 2060), maar wordt veel ouder: 30% van de Europeanen zullen over de 65 zijn. Dat meer mensen langer gezond zullen leven is geweldig, maar het stelt de economie en de sociale zekerheid ook voor problemen.

Er zullen immers minder mensen in de actieve leeftijd (d.w.z. van 15 tot 64 jaar) zijn: in plaats van 67% nu, slechts 56%. Dat betekent dat voor iedere gepensioneerde nauwelijks twee mensen in de actieve leeftijd zullen zijn. Nu zijn dat er nog vier.

Dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de overheidsfinanciën in de EU. Als het beleid niet wijzigt, stijgen de uitgaven die alleen met mensen op leeftijd te maken hebben (pensioenen, gezondheidszorg, verpleging) in de komende vijftig jaar met 4,1% van het bbp (van 25% naar ongeveer 29%). Alleen voor de pensioenen zou in 2060 bijna 13% van het bbp nodig zijn (nu is dat 11,3%). Er zijn wel grote verschillen tussen de landen, en dat heeft vooral te maken met de vooruitgang bij de hervorming van de pensioenen.

Het verslag besluit dat een krachtdadig beleid nodig is om de problemen van de vergrijzing het hoofd te bieden.

Mate en snelheid van vegrijzing hangen af van toekomstige levensverwachting, vruchtbaarheid en migratie. Verwacht wordt dat de levensverwachting bij de geboorte stijgt van 76,7 jaar in 2010 tot 84,6 in 2060 voor mannen en van 82,5 tot 89,1 voor vrouwen. De vruchtbaarheid zou licht stijgen van 1,59 geboorten per vrouw in 2010 tot 1,71 in 2060. De totale netto migratie naar de EU wordt geschat op 60 miljoen tot 2060.

Meer over de aanpak van de vergrijzing in de EU

Europees Jaar voor actief ouder worden 2012

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links