Navigointipolku

Eurooppa harmaantuu – nyt on päätösten aika - 15/05/2012

4 vanhusta korttipöydän ääressä © EU

EU:n ikääntymisraportissa ennustetaan, että EU:ssa on vuonna 2060 yhteensä 517 miljoonaa asukasta, joista lähes kolmannes on täyttänyt 65 vuotta.

EU:n ikärakenne muuttuu dramaattisesti tulevina vuosikymmeninä, arvioidaan tänään julkaistussa EU:n uusimmassa ikääntymisraportissa English.

EU:n väestömäärä ei kasva olennaisesti vuoteen 2060 mennessä (määräksi arvioidaan 517 miljoonaa eli 15 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2010), mutta väestö on tuolloin huomattavasti iäkkäämpää: peräti 30 prosenttia eurooppalaisista on vuonna 2060 täyttänyt 65 vuotta. Vaikka tätä voidaan pitää merkittävänä saavutuksena, vanhusten määrän lisääntyminen aiheuttaa merkittäviä haasteita EU-maiden kansantalouksille ja hyvinvointijärjestelmille.

Väestön ikääntyminen merkitsee, että työikäisten määrä vähenee. Kun 15–64-vuotiaiden osuus väestöstä on nykyisin 67 %, vuonna 2060 sen ennustetaan olevan 56 %. Tämä merkitsisi karkeasti sitä, että kun nykyisin jokaista eläkeläistä kohti on 4 työikäistä, vuonna 2060 vastaava määrä olisi 2 työikäistä.

Tällaisella väestönmuutoksella arvioidaan olevan huomattavia vaikutuksia EU-maiden julkisiin talouksiin. Ikääntymiseen liittyvien julkisten menojen (tiukasti rajattuna eläkkeet, terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito) osuus BKT:sta vuonna 2010 oli 25 prosenttia. Jos nykyistä politiikkaa jatketaan, tämä osuus nousee vuoteen 2060 mennessä arviolta 4,1 prosenttiyksikköä eli noin 29 prosenttiin BKT:sta. Pelkästään eläkemenojen arvioidaan kasvavan 11,3 prosentista lähes 13 prosenttiin BKT:sta. Raportista käy kuitenkin ilmi, että maiden välillä on suuria eroja sen mukaan, miten ne ovat edistyneet eläkeuudistuksissaan.

Raportin keskeinen viesti on, että väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin vastaaminen vaatii päättäväistä politiikkaa.

Väestörakenteen ikääntymiskehitys ja sen nopeus riippuvat tulevaisuuden elinajanodotteesta, hedelmällisyydestä ja muuttoliikkeestä. Elinajanodote syntymähetkellä vuonna 2010 oli poikalapsilla 76,7 vuotta, ja vuoteen 2060 mennessä sen odotetaan nousevan 84,6 vuoteen. Tyttölasten elinajanodotteen vastaava kasvuarvio on 82,5 vuodesta 89,1 vuoteen. Hedelmällisyys kasvaa EU:ssa, mutta vain vähän: vuonna 2060 naisten keskimääräinen lapsiluku on arviolta 1,71, kun vuonna 2010 se oli 1,59. Kumuloitunut nettomuutto EU:hun on vuonna 2060 arvion mukaan noin 60 miljoonaa.

Lisätietoa EU:n ikääntymispolitiikasta

Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi 2012

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä