Sti

Fire ældre ved et bord spiller kort © EU

Rapport venter, at der i 2060 vil være 517 millioner mennesker i EU, og at en tredjedel vil være over 65 år

Aldersprofilen i EU ventes at ændre sig dramatisk i de kommende årtier ifølge EU's seneste rapport English om aldring, der udkom i dag.

Selv om befolkningen vokser svagt frem til 2060 (517 millioner i modsætning til 502 millioner i 2010), bliver den meget ældre – 30 % af europæerne ventes at være 65 år eller derover. Det er bemærkelsesværdigt, men at flere mennesker lever længere, giver også større udfordringer for EU-landenes økonomier og velfærdssystemer.

Bagsiden af medaljen er selvfølgelig, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder – andelen af 15-64-årige ventes at falde fra 67 % til 56 %. Groft sagt betyder det, at vi går fra at have fire mennesker i den arbejdsdygtige alder pr. pensionist til kun at have to.

Disse befolkningsændringer ventes at få betydelige konsekvenser for de offentlige finanser i EU. På grundlag af de nuværende politikker ventes de udgifter, der direkte afhænger af antallet af ældre (pensioner, sundheds- og langtidspleje), at stige med 4,1 procentpoint af bnp mellem 2010 og 2060 – fra 25 % til omkring 29 % af bnp. Alene pensionsudgifterne ventes at stige fra 11,3 % til næsten 13 % af bnp 2060. Samtidig viser rapporten dog store udsving blandt landene, der overvejende skyldes, hvor langt man er nået med pensionsreformerne.

Rapporten bekræfter således, at der skal føres en beslutsom politik for at tackle udfordringerne ved den aldrende befolkning.

Hvordan befolkningen bliver ældre, afhænger af den fremtidige gennemsnitslevealder, fødselstal og indvandring. Gennemsnitslevealderen ventes at stige fra 76,7 år i 2010 til 84,6 år i 2060 for mænd og fra 82,5 år til 89,1 år for kvinder. Fødselstallet i EU ventes at stige en anelse fra 1,59 børn pr. kvinde i 2010 til 1,71 i 2060. Ifølge fremregningerne kommer der i alt en nettoindvandring til EU på 60 millioner frem til 2060.

Mere om EU og aldring

Det europæiske år for aktiv aldring 2012

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links