Sökväg

Återhämtning i sikte - 11/05/2012

Händer som håller i en kikare som ligger på ett stapeldiagram © istock/RBFried

Det råder lågkonjunktur i EU, men en svag återhämtning väntas i höst. Det visar EU:s vårprognos.

Enligt vårprognosen English , som släpptes den 11 maj, kommer reala BNP i EU att ligga kvar på samma nivå i år och sjunka något i euroområdet. EU:s åtgärder mot skuldkrisen har emellertid bidragit till mindre spänningar på finansmarknaden. Om investerarna och konsumenterna återfår förtroendet kan den inhemska efterfrågan gradvis återhämta sig.

Tillväxten väntas ta fart igen under andra halvåret 2012 och bli ännu högre 2013. Enligt prognosen kommer BNP-tillväxten i år att ligga nära noll i EU och sjunka med 0,3 procent i euroområdet. Nästa år blir tillväxten 1,3 procent i EU och 1 procent i euroområdet.

Läget är dock osäkert och återhämtningen är ojämnt fördelad, främst till följd av olikartade strukturproblem, finansieringskostnader och offentliga finanser.

Läget bör ljusna på arbetsmarknaden under 2013 till följd av den förväntade återhämtningen. Men det kommer att ta tid innan det återspeglar sig i arbetslöshetssiffrorna. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 10,3 procent i EU och på 11 procent i euroområdet både i år och nästa år.

Trots det dåliga ekonomiska läget under 2011 stärktes de offentliga finanserna i EU. Budgetunderskotten väntas krympa ytterligare under 2012 och 2013.

Inflationen avtar gradvis och kommer att ligga under 2 procent 2013.

Läs mer om EU:s ekonomiska prognoser

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar