Navigointipolku

Kevään talousennuste: kohti talouden hidasta elpymistä - 11/05/2012

Kädet pitelevät kiikareita pöydällä pylväsdiagrammin päällä © istock/RBFried

EU:n talouden arvioidaan olevan tällä hetkellä lievässä taantumassa. Elpymisen odotetaan kuitenkin pääsevän hitaasti vauhtiin vuoden jälkipuoliskolla.

EU:n kevään talousennusteen English mukaan bruttokansantuotteen vuotuisen kasvun arvioidaan pysähtyvän tänä vuonna EU:ssa ja supistuvan hieman euroalueella. EU:n velkakriisin torjumiseksi toteuttamat toimet ovat kuitenkin osaltaan helpottaneet rahoitusmarkkinoiden jännitteitä. Kun sijoittajien ja kuluttajien luottamusta talouteen saadaan edelleen vakautettua, myös kotimaisen kysynnän ennustetaan elpyvän EU:ssa vähitellen.

Talouden kasvun odotetaan elpyvän vuoden 2012 jälkipuoliskolla ja vauhdittuvan vuoden 2013 aikana. Ennusteen mukaan bruttokansantuote ei tänä vuonna kasva EU:ssa, ja euroalueella se supistuu 0,3 prosenttia. Vuodeksi 2013 ennustetaan koko EU:ssa 1,3 prosentin ja euroalueella 1,0 prosentin loivaa kasvua.

Taloudellinen tilanne on kuitenkin yhä hauras, ja EU-maiden palautuminen kriisistä tapahtuu eri tahtiin. Tämä johtuu etenkin EU-maiden toisistaan poikkeavista rakenteellisista sopeutustarpeista, rahoituskustannuksista ja julkisen talouden kestävyydestä.

Ennakoidun kasvun vauhdittumisen myötä työllisyystilanteen odotetaan helpottuvan vuonna 2013. Vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä, ja työttömyyden ennustetaan EU:ssa pysyvän 10,3 prosentin tasolla koko ennustejakson ajan (vuosina 2012 ja 2013) ja euroalueella 11 prosentissa.

Vaikka tuotanto laskikin vuoden 2011 aikana, julkisen talouden tilanne EU:ssa parani merkittävästi. Julkisen talouden alijäämien odotetaan supistuvan edelleen koko ennustejaksolla.

Inflaation ennustetaan hidastuvan vähitellen ja laskevan alle 2 prosenttiin vuonna 2013.

EU:n talouden väliennusteet – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä