Διαδρομή πλοήγησης

Ένα ζευγάρι κιάλια επάνω σε ένα ραβδοειδές διάγραμμα © istock/RBFried

Η οικονομία της ΕΕ εκτιμάται ότι σήμερα βρίσκεται σε ήπια ύφεση. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2012 προβλέπεται, ωστόσο, μια ήπια ανάκαμψη.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις English που ανακοινώθηκαν στις 11 Μαΐου, το πραγματικό ΑΕΠ της ΕΕ αναμένεται να παραμείνει στάσιμο φέτος, ενώ το ΑΕΠ της ευρωζώνης αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς. Ωστόσο, τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης του χρέους συνέβαλαν στη μείωση των εντάσεων στις χρηματαγορές. Υπό την προϋπόθεση ότι τόσο οι επενδυτές όσο και οι καταναλωτές θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους, η εσωτερική ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά.

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να αρχίσει να αυξάνεται το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και να επιταχυνθεί το 2013. Φέτος το ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει στάσιμο στην ΕΕ και να μειωθεί κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ, ενώ το 2013 αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,3% στην ΕΕ και κατά 1,0% στην ευρωζώνη.

Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και ο ρυθμός ανάπτυξης δεν θα είναι ο ίδιος σε όλες τις χώρες ΕΕ, κυρίως λόγω των διαφορετικών διαρθρωτικών προκλήσεων, του κόστους χρηματοδότησης και της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Σε γενικές γραμμές, η αναμενόμενη επιστροφή στην ανάπτυξη θα βελτιώσει τις συνθήκες των αγορών εργασίας το 2013, αν και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ότου αυτό φανεί στο ποσοστό ανεργίας, το οποίο αναμένεται να παραμείνει στο 10,3% στην ΕΕ και στο 11% στη ζώνη του ευρώ το 2012 και το 2013.

Παρά την πτώση της παραγωγής το 2011, τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ βελτιώθηκαν σημαντικά. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα αναμένεται να μειωθούν κι άλλο το 2012 και το 2013.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά και να πέσει κάτω από το 2% το 2013.

Περισσότερα για τις οικονομικές προβλέψεις της ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι