Cesta

Jarní prognóza: přichází čas pomalého zotavování - 11/05/2012

Ruce na dalekohledu položeném na stole s tabulkovým grafem © istock/RBFried

Hospodářství Unie se v současné době nachází v mírné recesi. V druhé polovině roku lze očekávat jeho pomalé oživení.

Podle jarní prognózy English zveřejněné 11. května se očekává, že reálný hrubý domácí produkt bude tento rok v Unii stagnovat a v eurozóně dojde k jeho mírnému poklesu. Avšak díky opatřením, které Unie přijala k řešení dluhové krize, se podařilo uvolnit napětí na finančních trzích. Za předpokladu, že investoři a spotřebitelé znovu získají důvěru v trhy, by mohla domácí poptávka začít pozvolna narůstat.

K oživení hospodářského růstu by mělo dojít v polovině roku 2012 a v roce 2013 by měl růst dále nabývat na síle. HDP bude letos v EU stagnovat a v eurozóně se sníží o 0,3 %. V příštím roce se však očekává jeho zvýšení o 1,3 % v Unii a o 1,0 % v eurozóně.

Přesto zůstává situace nestabilní a ne ve všech zemích Unie probíhá hospodářské oživení stejným tempem. Je to způsobeno zejména rozdíly ve strukturálních požadavcích, nákladech financování a stavu veřejných financí.

Celkově by očekávaný návrat růstu ekonomiky mohl v roce 2013 ulehčit situaci na trzích práce. Bude však nějakou chvíli trvat, než se to projeví na míře nezaměstnanosti. Ta by se měla v roce 2012 i 2013 pohybovat okolo 10,3 % v EU a 11 % v eurozóně.

Navzdory poklesu produkce v roce 2011 bylo zaznamenáno výrazné zlepšení stavu veřejných financí v Unii. Rozpočtové schodky by měly v letech 2012 i 2013 postupně klesat.

Dojde i ke zpomalení inflace a její míra by neměla v roce 2013 překročit hranici 2 %.

Více o hospodářských prognózách EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy