Навигационна пътека

Пролетна прогноза: към бавно възстановяване - 11/05/2012

Ръце държат бинокъл върху стълбовидна диаграма © istock/RBFried

В момента европейската икономика е в състояние на умерена рецесия. Въпреки това от втората половина на годината се очаква бавно възстановяване.

Според публикуваната на 11 май пролетна икономическа прогноза English през тази година се предвижда застой на реалния БВП в ЕС и леко свиване в еврозоната. Предприетите от ЕС мерки за справяне с дълговата криза обаче допринесоха за намаляване на напрежението на финансовите пазари. Ако приемем, че инвеститорите и потребителите ще възвърнат доверието си, може да се очаква постепенно възстановяване на вътрешното търсене.

Предвижда се засилване на растежа през втората половина на 2012 г. и по-нататъшно ускоряване през 2013 г. За тази година се прогнозира застой на БВП в ЕС и свиване с 0,3 % в еврозоната, а за 2013 г. се очаква нарастване с 1,3 % и 1,0 % съответно в ЕС и еврозоната.

Въпреки това ситуацията остава нестабилна и темповете на възстановяване в различните държави членки ще се различават главно заради различните структурни предизвикателства, разходи за финансиране и устойчивост на публичните финанси.

Като цяло се предвижда очакваното възобновяване на растежа да подобри условията на пазарите на труда през 2013 г. Това обаче няма да се отрази веднага на равнището на безработицата, което се очаква да остане 10,3 % за ЕС и 11 % за еврозоната през 2012 и 2013 г.

Въпреки спада на производството през 2011 г. бе отбелязано значително подобрение на състоянието на публичните финанси в ЕС. Очаква се през 2012 и 2013 г. бюджетните дефицити да продължат да намаляват.

Предвижда се инфлацията да се забави постепенно и да спадне под 2 % през 2013 г.

Повече за икономическите прогнози на ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки