Ścieżka nawigacji

Zarejestrowanie samochodu w innym kraju będzie łatwiejsze - 10/04/2012

Reflektor samochodu, w tle droga © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Ujednolicenie przepisów na szczeblu Unii ograniczyłoby koszty i ułatwiłoby rejestrowanie samochodu w innym kraju UE.

Staranie się o nowe tablice rejestracyjne w związku z przeprowadzką do innego kraju może być uciążliwe i czasochłonne. Ponadto często zarejestrowanie samochodu w nowym kraju wiąże się z dodatkowymi opłatami. Procedury nie powinny jednak być tak skomplikowane i kosztowne.

Problem ten wskazano jako jedną z największych trudności English , z jakimi borykają się Europejczycy w związku z przeprowadzką do innego kraju UE w celu zamieszkania tam, podjęcia pracy lub studiów.

Dlatego też Komisja proponuje wspólny pakiet przepisów dotyczących rejestrowania pojazdów sprowadzanych z innego kraju UE. Przepisy te uprościłyby procedury rejestracji pojazdów, ograniczyłyby zbędne formalności i obniżyłyby związane z nimi koszty.

Komisja ocenia, że przedsiębiorstwa, właściciele samochodów i organy administracyjne odpowiedzialne za ich rejestrowanie oszczędzą ok. 1,45 mld euro rocznie, jeśli propozycje DeutschEnglishfrançais zostaną przyjęte. Wejście w życie nowych przepisów oznaczałoby, że:

  • w przypadku osób, które na stałe przeprowadzają się do innego kraju UE, formalności związane z ponowną rejestracją samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów zostałyby ograniczone. Osoby takie miałyby również 6 miesięcy na ich dopełnienie.
  • Używany samochód, który został zakupiony lub sprzedany w innym kraju UE, nie musiałyby przechodzić dodatkowych kontroli technicznych, i w ten sposób można by uniknąć zbędnych formalności.
  • Osoby, które pracują w innym kraju UE i korzystają z samochodu zarejestrowanego tam przez ich pracodawcę, nie musiałyby już rejestrować go również w swoim kraju.
  • Osoby, które pewną część roku spędzają w celach wypoczynkowych w innym kraju UE, nie musiałyby ponownie rejestrować tam swojego samochodu.
  • Firmy wynajmujące samochody mogłyby przemieszczać je do innych państw UE w okresach wakacyjnych bez konieczności ponownej rejestracji.

Kolejne etapy

Propozycje te muszą teraz zostać zatwierdzone przez rządy państw członkowskich oraz przyjęte przez Parlament Europejski. Dopiero wtedy nowe przepisy będą mogły wejść w życie.

Przed końcem roku Komisja planuje wprowadzić więcej przejrzystości do unijnych przepisów dotyczących rejestrowania pojazdów i podatków drogowych. Opracuje również zalecenia dotyczącego tego, jak unikać podwójnego opodatkowania przemieszczanych samochodów i jak usunąć bariery utrudniające ich transgraniczny wynajem.

Te projekty stanowią część szeregu propozycji DeutschEnglishfrançais , za pomocą których Komisja stara się ułatwić obywatelom Unii pełniejsze korzystanie z ich praw.

I tak na przykład Komisja przedstawiła propozycję, której celem jest wzmocnienie ochrony konsularnej za granicą DeutschEnglishfrançais . Zaproponowała również możliwe rozwiązania problemów związanych z podatkiem od spadków transgranicznych DeutschEnglishfrançais .

Więcej na temat praw obywateli UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki