Navigatsioonitee

Auto registreerimine teises liikmesriigis senisest lihtsamaks - 10/04/2012

Auto esituli ja maantee © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Ühtsed ELi eeskirjad muudaksid sõidukite viimise teise ELi liikmesriiki lihtsamaks ja odavamaks.

Sõiduki viimisel teise riiki võib sellele uue registreerimismärgi saamine olla tülikas. Autoomanikud seisavad sageli silmitsi kuluka ja keeruka riikliku registreerimisprotseduuriga. Ometi ei tohiks sõiduki registreerimine olla nii keeruline.

Teise ELi liikmesriiki elama, tööle, reisima või sisseoste tegema minevate eurooplaste jaoks on see aga üks peamistest probleemidest English .

Sellest lähtuvalt on komisjon teinud ettepaneku kehtestada ühised registreerimiseeskirjad ELi piires alaliselt ühest riigist teise viidavate sõidukite puhul. See lihtsustaks registreerimiskorda, vähendaks bürokraatiat ning kulusid.

Komisjoni hinnangu kohaselt säästaksid ettevõtjad, autojuhid ja registreerimisasutused asjaomase meetme DeutschEnglishfrançais vastuvõtmisel ligikaudu 1,45 miljardit eurot aastas. Selle tulemusena

  • vähendataks formaalsusi autode, kaubikute, busside ja veoautode registreerimisel, kui juht asub elama teise ELi liikmesriiki – neil oleks sõidukite uuesti registreerimiseks aega 6 kuud;
  • kaotataks täiendavate tehnoülevaatuste ja menetluste läbimise nõue teises ELi liikmesriigis kasutatud auto ostmisel või müümisel;
  • ei peaks inimesed, kes töötavad teises ELi liikmesriigis ja kasutavad autot, mille on seal registreerinud nende tööandja, seda enam oma koduriigis registreerima;
  • ei peaks sõidukijuhid, kes veedavad osa aastast teises ELi liikmesriigis asuvas suvekodus, oma autot seal uuesti registreerima;
  • võimaldataks autorendiga tegelevatel ettevõtjatel viia puhkuseperioodidel oma autod teise ELi liikmesriiki, ilma et nad peaksid need seal uuesti registreerima.

Mis saab edasi?

ELi liikmesriikide valitused ja Euroopa Parlament peavad eeskirjad enne nende kehtima hakkamist heaks kiitma.

Komisjon kavatseb käesoleval aastal selgitada ka sõiduki registreerimismaksude ja liiklusmaksudega seotud ELi eeskirju. Samuti esitab ta soovitused selle kohta, kuidas vältida ühest liikmesriigist teise viidavate autode topeltmaksustamist ning kõrvaldada takistused piiriüleselt autorendilt.

Need on osa komisjoni ettepanekutest DeutschEnglishfrançais , mille eesmärk on aidata inimestel oma ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi paremini kasutada.

Näiteks on komisjon teinud ka ettepaneku tugevdada õigust konsulaarkaitsele välismaal DeutschEnglishfrançais ning esitanud soovitused piiriüleste pärandimaksuprobleemide DeutschEnglishfrançais lahendamiseks.

Lisateave teie õiguste kohta ELi kodanikuna

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad