Sökväg

Lika villkor vid offentlig upphandling - 02/04/2012

Ett handslag © iStockphoto

En ny lag ska se till att europeiska företag har samma affärsmöjligheter på den globala marknaden som deras utomeuropeiska konkurrenter har i EU.

När myndigheter i EU köper varor och tjänster kan normalt företag från hela världen lämna anbud. Ett EU-företag kan däremot bara delta i upphandlingen i vissa länder. För att råda bot på denna orättvisa vill EU-kommissionen införa en ny lag om offentlig upphandling English .

Den offentliga upphandlingen, dvs. inköp av varor och tjänster i den offentliga sektorn, är globalt värd runt 1 000 miljarder euro per år. I EU var de offentliga kontrakten 2010 värda cirka 420 miljarder euro.

Runt 84 procent av kontrakten är tillgängliga för företag i hela världen – endast försörjningssektorn och försvaret har restriktioner för vissa länder. I USA får utländska företag däremot bara lämna anbud på 32 procent av kontrakten (till ett värde av 556,25 miljarder euro) och i Japan är andelen ännu lägre med bara 28 procent.

Restriktionerna påverkar sektorer där EU är väldigt konkurrenskraftigt, t.ex. byggsektorn, kollektivtrafik, elproduktion, medicintekniska produkter och läkemedel.

Kommissionen föreslår att upphandlande myndigheter ska kunna utesluta anbudsgivare från länder utanför EU om kontraktet är värt mer än 5 miljoner euro och i huvudsak gäller varor eller tjänster som inte omfattas av internationella avtal.

Myndigheten måste i så fall underrätta kommissionen, som sedan har två månader på sig att avgöra om myndighetens beslut är motiverat. Bedömningen grundas på i vilken utsträckning det berörda landets upphandling är öppen för europeiska företag.

Om ett land regelbundet diskriminerar europeiska leverantörer, kan kommissionen först försöka att nå en förhandlingslösning. Om detta misslyckas kan kommissionen begränsa tillträdet till EU:s marknader för landets företag – t.ex. genom restriktioner för en viss sektor eller genom strafftullar.

Den ekonomiska krisen har fått flera länder att införa protektionistiska åtgärder som diskriminerar europeiska företag. Tanken med lagförslaget är att sörja för lika konkurrensvillkor och samtidigt förbättra affärsmöjligheterna för EU-företag både hemma och utomlands, hjälpa Europas småföretag att konkurrera om utomeuropeiska kontrakt och öka sysselsättningen i EU.

Internationell tillgång till offentlig upphandling DeutschEnglishfrançais

Handelsfrågor – offentlig upphandling English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar