Navigačný riadok

Verejné obstarávanie mimo EÚ – rovnaké podmienky pre všetkých - 02/04/2012

Stisk rúk © iStockphoto

Nový predpis zabezpečí, aby mali európske spoločnosti rovnaké možnosti v prípade zahraničných verejných súťaží ako majú ich konkurenti v prípade európskych verejných obstarávaní.

Drvivá väčšina verejných súťaží organizovaných štátnymi orgánmi členských štátov EÚ je otvorená aj pre spoločnosti zo štátov mimo EÚ. Naše firmy však môžu predkladať ponuky na verejné obstarávanie tovarov a služieb len v niektorých krajinách. Európska komisia dúfa, že sa jej novým predpisom o verejnom obstarávaní English podarí túto nespravodlivú situáciu zmeniť.

Celosvetový objem verejného obstarávania (dodávanie tovaru alebo služieb orgánom verejnej správy) sa odhaduje na približne 1 bilión EUR ročne. V EÚ sa v roku 2010 mohli firmy uchádzať o zmluvy v hodnote 420 miliárd EUR.

Súťaže, ktoré predstavovali 84 % tohto objemu, boli prístupné aj pre spoločnosti z tretích krajín. Obmedzenie súťažiacich uplatňujú len zadávatelia z oblasti verejných služieb a obrany. V Spojených štátoch sa však zahraniční uchádzači môžu uchádzať len o 32 % z 556.25 miliárd EUR, ktoré sú k dispozícii vo verejných súťažiach, a v prípade Japonska je tento podiel ešte nižší – len 28 %.

Obmedzenia majú negatívny dosah na mimoriadne konkurencieschopné odvetvia v EÚ – stavebníctvo, verejnú dopravu, energetiku alebo zdravotnícky a farmaceutický priemysel.

Komisia navrhuje, aby v prípade zmlúv s hodnotou nad 5 miliónov EUR mohol verejný obstarávateľ rozhodnúť o vylúčení uchádzačov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, ak veľký podiel príslušných tovarov alebo služieb nie je predmetom medzinárodných dohôd.

Ak sa orgán rozhodne pre túto možnosť, musí informovať Európsku komisiu, ktorá bude mať dva mesiace na to, aby rozhodla o opodstatnenosti takéhoto kroku. Rozhodnutie Komisie bude založené na miere, v akej daná tretia krajina umožňuje európskym firmám účasť na svojich verejných súťažiach.

Ak určitá krajina pravidelne diskriminuje európskych dodávateľov, môže Komisia hľadať riešenie prostredníctvom rokovaní. Ak takýto postup zlyhá, môže pre firmy z danej krajiny obmedziť prístup na trh EÚ, a to napríklad prostredníctvom obmedzení zameraných na konkrétne odvetvie alebo uvalením cenovej pokuty na ponuky od spoločností mimo EÚ.

Hospodárska kríza primäla viaceré krajiny k zavedeniu ochranných opatrení, ktoré diskriminujú európske spoločnosti. Dôsledkom navrhovaného právneho predpisu by sa vytvorili spravodlivejšie podmienky a zvýšili obchodné príležitosti pre naše podniky. Aj menšie spoločnosti by sa mohli uchádzať o verejné zákazky za hranicami EÚ, čo by mohlo prispieť k zvýšeniu zamestnanosti.

Medzinárodný prístup k verejnému obstarávaniu DeutschEnglishfrançais

Obchodné témy – verejné obstarávanie English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy