Kruimelpad

Fair-play bij overheidscontracten - 02/04/2012

Een handdruk © iStockphoto

Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat alle Europese bedrijven dezelfde kansen krijgen op de wereldmarkt als hun concurrenten.

Bij de meeste aanbestedingen door overheden in de EU kunnen bedrijven uit de hele wereld meedingen naar een opdracht. Maar omgekeerd zijn de goederen en diensten van Europese bedrijven niet in alle landen welkom. Deze oneerlijke situatie wil de Europese Commissie veranderen met een nieuwe wet inzake overheidsopdrachten English .

Overheidsopdrachten – de aankoop van goederen of diensten door een overheid – zijn samen goed voor zo'n 1000 miljard euro per jaar. Binnen de EU konden contractanten in 2010 inschrijven op opdrachten ter waarde van zo'n 420 miljard euro.

Op ongeveer 84% van die opdrachten konden ook bedrijven buiten de EU inschrijven. Alleen voor opdrachten op het gebied van nutsvoorzieningen en defensie kunnen niet alle landen meedingen. In de Verenigde Staten mogen buitenlandse bedrijven slechts inschrijven op zo'n 32% van alle opdrachten (die samen 556,25 miljard euro waard zijn), en in Japan op niet meer dan 28%.

De beperkingen raken vooral sectoren waarin de EU erg actief is, zoals de bouw, het openbaar vervoer, medische apparatuur, energie en farmaceutica.

De Commissie stelt nu voor dat bij contracten voor meer dan 5 miljoen euro aanbestedende diensten offertes mogen weigeren van een land buiten de EU als er met dat land geen internationale overeenkomst voor de betrokken goederen of diensten is gesloten.

Als een instantie hiertoe besluit, moet zij de Europese Commissie informeren, die dan twee maanden de tijd heeft om te beoordelen of dit besluit gerechtvaardigd is. De Commissie kijkt daarbij naar de mate waarin EU-bedrijven toegang hebben tot overheidsopdrachten in het betrokken land.

Als een land Europese leveranciers voortdurend discrimineert, kan de Commissie samen met dat land een oplossing zoeken. Mislukken deze onderhandelingen, dan kan de EU de toegang tot de Europese markt voor bedrijven uit dat land beperken, bijvoorbeeld door een bepaalde sector beperkingen op te leggen of inschrijvingen van buiten de EU heffingen op te leggen.

Door de recessie hebben sommige landen protectionistische maatregelen genomen, waarmee ze Europese bedrijven discrimineren. Het wetsvoorstel zou zorgen voor meer gelijke kansen en meer mogelijkheden voor Europese bedrijven in de EU en daarbuiten. Kleinere Europese bedrijven zouden makkelijker kunnen bieden op opdrachten in het buitenland, wat weer zorgt voor meer banen in de EU.

Internationale toegang tot openbare aanbestedingen DeutschEnglishfrançais

Trade topics: overheidsopdrachten English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links