Navigācijas ceļš

Vienādi spēles noteikumi publiskajā iepirkumā - 02/04/2012

Rokasspiediens © iStockphoto

Jauns tiesību akts nodrošinās, lai Eiropas Savienības uzņēmumi varētu izmantot pasaules tirgu, tāpat kā viņu konkurenti izmanto Eiropas tirgu.

Vairumā gadījumu uz līgumiem, kurus piedāvā valsts un pašvaldību iestādes Eiropas Savienībā, var pretendēt uzņēmumi no visas pasaules. Turpretim Eiropas uzņēmums dažās valstīs var pretendēt tikai uz preču vai pakalpojumu piegādes līgumu. Šāda situācija nav godīga, un Eiropas Komisija cer to mainīt ar jaunu tiesību aktu par publisko iepirkumu English .

Publiskais iepirkums — preču vai pakalpojumu iepirkšana publiskas iestādes uzdevumā — visā pasaulē ik gadus ienes 1000 miljardus eiro. Eiropas Savienībā līgumslēdzējiem 2010. gadā bija pieejami 420 miljardi eiro.

Aptuveni 84 % varēja iegūt uzņēmumi no jebkuras pasaules valsts, vienīgi komunālo pakalpojumu un aizsardzības nozarē ir noteikts, no kurām valstīm uzņēmumi nedrīkst pretendēt. Turpretim Amerikas Savienotajās Valstīs ārzemju uzņēmumi drīkst pretendēt tikai uz 32 % no pieejamajiem 556,25 miljardiem eiro, un Japānā šī daļa ir vēl mazāka — 28 %.

Šie ierobežojumi skar nozares, kurās ES ir ļoti konkurētspējīga, piemēram, celtniecību, sabiedrisko transportu, medicīniskās ierīces, elektroenerģijas ražošanu un farmācijas nozari.

Komisija ierosina, ka konkursos par līgumiem, kuru vērtība pārsniedz 5 miljonus eiro, līgumslēdzējas iestādes var nolemt nepieņemt pretendentus no ārpussavienības valstīm, ja liela daļa attiecīgo preču vai pakalpojumu nav paredzēti starptautiskos nolīgumos.

Ja iestāde tā vēlas darīt, tai jāinformē Eiropas Komisija, kurai tad divu mēnešu laikā būs jāizlemj, vai šāds lēmums ir pamatots. Izvērtējumā ņems vērā to, ciktāl attiecīgās valsts iepirkumi ir pieejami ES uzņēmumiem.

Ja valsts regulāri diskriminē piegādātājus no Eiropas, tad Komisija var meklēt risinājumu sarunu ceļā. Ja nespēj vienoties, tā var ierobežot šajā valstī dibināto uzņēmumu piekļuvi ES tirgum, piemēram, nosakot ierobežojumus kādā konkrētā nozarē vai nosakot uzcenojumu piedāvājumiem, kas saņemti no ārpussavienības uzņēmumiem.

Ekonomikas lejupslīdes dēļ vairākas valstis ir ieviesušas protekcionisma pasākumus, kas diskriminē Eiropas uzņēmumus. Ierosinātais tiesību akts radītu līdzvērtīgākus konkurences apstākļus, vienlaikus arī palielinātu Eiropas uzņēmumu uzņēmējdarbības iespējas Eiropas Savienībā un citur, palīdzot mazajiem Eiropas uzņēmumiem pretendēt uz līgumiem ārvalstīs un palielinot nodarbinātības līmeni Eiropas Savienībā.

Starptautiska piekļuve publiskajam iepirkumam DeutschEnglishfrançais

Tirdzniecības jautājumi — publiskais iepirkums English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites