Cosán nascleanúna

Cothrom na Féinne don soláthar poiblí - 02/04/2012

Croitheadh láimhe © iStockphoto

Dlí nua a chinnteodh comhdheiseanna do chuideachtaí Eorpacha tairbhiú ó mhargaí domhanda is atá ag a iomaitheoirí san Eoraip.

Tig le comhlacht ó aon áit ar domhan imthairiscint ar thromlach na gconarthaí a thairgeann údaráis phoiblí ar fud an AE. Ach ní féidir le cuideachta Eorpach ach imthairiscint ar earraí nó ar sheirbhísí a sholáthar i dtíortha áirithe. Níl sé sin cothrom, is tá súil ag an gCoimisiún Eorpach é a athrú le dlí nua ar sholáthar poiblí English .

Is ionann soláthar poiblí – earraí nó seirhbísí a ghnóthú thar ceann údaráis phoiblí – agus thart ar €1 000 billiún sa bhliain ar fud an domhain. Laistigh den AE, bhí timpeall €420 billiún ar fáil do chonraitheoirí in 2010.

Bhí thart ar 84% de sin ar fáil do chuideachtaí aon áit ar domhan – níl ach earnálacha na cosanta is na bhfóntas a chuireann srianta le tíortha an imthairgthe. Mar chodarsnacht sna Stáit Aontaithe, ní fhéadfaidh cuideachtaí ón iasacht cur isteach ach ar 32% den €556.25 billiún atá ar fáil, agus is ísle fós an chomhréir sa tSeapáin, ag 28%.

Tá tionchar ag na srianta ar earnálacha ina bhfuil cumas mór iomaíochta ag an AE, amhail tógáil, iompar poiblí, gairis leighis, giniúint cumhachta agus cógaisíocht.

Tá an Coimisiun ag moladh le haghaidh conarthaí ar fiú breis is €5 mhilliún iad, go bhféadfaidh údaráis chonarthacha a chinneadh tairgeoirí ó thíortha neamh-AE a eisiamh nuair ná cumhdaíonn comhaontuithe idirnáisiúnta sciar mór den na hearraí nó na seirbhísí lena mbaineann.

Más mian leis an údarás é sin a dhéanamh, ní mór dó é sin a chur in iúl don Coimisiún Eorpach, a mbeidh dhá mhí aige ansin lena mheas an bhfuil an cinneadh firinnithe. Bunófar an meas ar a mhéid atá próisis soláthair na tíre ar oscailt do chuideachtaí an AE.

Má idirdhealaíonn tír i gcoinne tairgeoirí Eorpacha go rialta, féadfaidh an Coimisiún réiteach d'éis caibidlíochta a lorg. Má theipeann air sin, féadfaidh sé rochtain ar mhargaí an AE a theorannú don tír sin - mar shampla, le srianta arna ndíriú ar earnáil ar leith nó le pionós praghais a chur ar thairiscintí neamh-AE.

An cúlú geilleagrach faoi deara gur thug roinnt tíortha bearta caomhnaitheachta isteach, le hidirdhealú i gcoinne cuideachtaí Eorpacha. Chruthódh an dlí páirc imeartha níos cothroime is mhéadódh sé deiseanna gnó do chuideachtaí Eorpacha laistigh den AE agus thairis, ag cabhrú le cuideachtaí beaga na hEorpa cur isteach ar chonarthaí thar lear, rud a mhéadódh fostaíocht laistigh den AE.

Rochtain idirnáisiúnta ar sholáthar poiblí DeutschEnglishfrançais

Topaicí trádála - soláthar poiblí English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links